Projekt VirksomhedsPorten Flex

Efteruddannelse for fleksjobbere

PVP FLEX er for private virksomheder med fleksjobansatte og/eller virksomheder, som ønsker at ansætte en fleksjobber. Projektindsatsen har to ben. En opkvalificerende fastholdelsesindsats i virksomheder med allerede etablerede fleksjob og en fortsat indslusning af borgere på vej mod eller allerede visiterede til fleksjob.

Hanne_Bøgelund_HANB_web22-removebg-preview
DSC_2118
Projekt VirksomhedsPorten Flex

Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Dansk Erhvervsfremmebestyrelse

 

IMG_1428
Projekt VirksomhedsPorten Flex

Hvad går projektet ud på?

Opkvalificeringsmulighederne for fleksjobbere skal gøres langt mere tilgængelige og attraktive. Fokus er på at tilbyde og gennemføre opkvalificering for fleksjobansatte, der har individualiserede behov.

For de ledige fleksjobvisiterede gennemføres aktiviteter i form af:

  • Fleksible afklaringsforløb med henblik på at gennemføre brancherettet opkvalificering mod praktik og/eller fleksjob i en privat virksomhed.
  • Praktisk arbejdstræning, træning af arbejdsidentitet, vejledning og arbejdsmarkedskendskab med mål om praktikforløb og eventuel ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed.

Hvilke opkvalificeringsmuligheder kunne være relevante for fleksjobbere?

  • Arbejdsmarkedsmarkedsuddannelser - AMU
  • Undervisning for ordblinde - OBU
  • Forberedende voksenundervisning - FVU
  • Kurser på akademi- eller diplomniveau
  • Særligt tilrettelagte opkvalificeringsforløb for en specifik målgruppe

Opkvalificeringen kan tages ved fysisk fremmøde eller onlineundervisning, og kan gennemføres med stor fleksibilitet.

Tine fra regnskab på deltid

Jeg troede ikke, jeg kunne lære alt det, jeg har lært på regnskabsforløbet hos Tietgen. Det er en virkelig stor, positiv overraskelse, og jeg er overrasket over, hvor meget det giver mig; både fagligt og personligt. Selvom vi fleksjobbere ikke kan arbejde på fuldtid, så kan vi godt levere 100% i en deltidsstilling.

Tine, kursist på Regnskabsforløb på deltid

Kim Larsen KILA

Vi tager ud i virksomhederne, og vi hjælper med at opkvalificere til etablering og fastholdelse af fleksjobs til behov, som virksomhederne sjældent på forhånd kan se for sig. Det virker, og tre ud af fire borgere, som er gennem et forløb i projektet, kommer i fleksjob.

Kim Larsen, projektchef på TietgenSkolen

Kursist fra regnskabsforløb på deltid

Underviserne har stor forståelse for, hvad vi kan, hvor vi står nu, og hvor vi gerne vil hen. Samtidig med at de forstår vores situation, så har de stadig nogle rimelige forventninger til os, og det gør, at vi udvikler os mest muligt.

Susanne, kursist på regnskabsforløb på deltid

Projekt VirksomhedsPorten Flex
Hvordan rulles projektet ud?
Projekt VirksomhedsPorten Flex (PVP Flex) er til for fleksjobbere, men hvordan gavner projektet både fleksjobbere og virksomheder?
Projektets formål

Formålet med PVP Flex er at gøre det nemmere for virksomheder at anvende fleksibel opkvalificering for deres fleksjobansatte.

Hvordan realiseres dette tilbud?

Med PVP Flex får virksomhederne hjælp til at tilrettelægge et individuelt opkvalificeringsforløb for deres fleksjobansatte. Det er ofte udbud og efterspørgsel, der definerer hvilke uddannelsestilbud der udbydes, og hvordan de kan tilgås.

Vi vil med PVP Flex understøtte lige muligheder for alle i adgangen til erhvervsrettet opkvalificering. Vi følger løbende op på deltagernes udbytte, fastholdelse og progression igennem deltagelsen.

Økonomi

Det er gratis at deltage i PVP Flex-projektet. Virksomhederne har mulighed for at fastholde deres fleksjobansatte ved hjælp af opkvalificering med fx VEU-godtgørelse eller anden lønkompensation.

Samarbejdspartnere

PVP Flex samarbejder med virksomheder, jobcentre, fagforbund, Landsforeningen Af Fleks- & Skånejobbere og Fleksjobbernetværket.

Baggrund og effekt

Projekt PVP Flex er en 2-årig specialisering af projekt VirksomhedsPorten, som igennem fem år med succes har indsluset borgere på kanten af arbejdsmarkedet til praktik og job i private virksomheder.
Særligt fleksjobskabelsen har været markant i projektet, hvor to ud af tre af de fleksjobvisiterede har opnået selvforsørgelse i form af fleksjob.
Det er denne effekt der nu styrkes med en fastholdende opkvalificeringsindsats for fleksjobansatte.

Kommunerne benytter Projekt VirksomhedsPorten som et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og kan fortsat benytte PVP Flex-tilbuddet som et sådan.