Tietgenskolens projekter

We Train

Mere bevægelse i skoledagen - det er overskriften for We Train. I erhvervsskolerne skal der være 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, og det er derfor We Train er sat i verden.

We Train er et samarbejde mellem tre odenseanske erhvervsskoler, hvor vi er fælles om at tænke bevægelse ind i løbet af skoledagen, så vi kan skabe en bæredygtig bevægelseskultur.

We Train
We Train
Hvorfor We Train?
We Train sætter sit aftryk på skoledagen på tre odenseanske erhvervsskoler, og her kan du blive endnu klogere på projektet.
Hvordan arbejder Tietgenskolen med We Train?

We Train er en del af ambitionen om sund skole og arbejdet med en dannende bevægelsesdidaktik, som fremmer elevernes sundhed og trivsel. Ambitionerne er tårnhøje; målet er at gøre bevægelse til en naturlig del af erhvervsskoleelevernes dannelse og hverdag.

Ambitionen er at skabe en bevægelseskultur, hvor bevægelse er mere end et fag i kropslige kompetencer. Det handler om at skabe kropslig trivsel, glæde og lyst til at deltage i bevægelsesinitiativerne. Det skal være meningsfuldt at deltage, uanset om meningsfuldheden handler om sundhed og fitness eller rekreation og oplevelsen af tilhør, udvikling, fællesskab eller noget helt andet.

Hvornår mærker eleverne på Tietgenskolen til We Train?

På Tietgenskolen er det muligt at tage en 10. klasse og studentereksamen sammen med en erhvervsuddannelse. Derfor kan eleverne på Tietgenskolen allerede fra 10. klasse være en del af den forhåbentligt sundere bevægelseskultur, vi tilstræber at skabe.

Et krav i bekendtgørelsen

Siden 2015 har det i bekendtgørelsen været et krav, at der skal være 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. Derfor har der siden 2015 været fokus på at få endnu mere bevægelse ind i skoledagen.

Hvordan inddrages eleverne?

Eleverne er en stor del af We Train, og eleverne kan i stor stil selv sætte sit præg på aktiviteterne. Eksempelvis er der elevambassadører, der står for bevægelsesaktiviteter i pauserne og efter skole.

WeTrain_idraet-paa-havnen_2022

Bevægelse skaber fællesskab

"Vi har som uddannelsesinstitution et ansvar for at gøre noget aktivt for at få bevægelse ind i elevernes skoledag." Ordene kommer fra Nadia Rosgaard Lauritzen, der til daglig er bevægelseskonsulent på Tietgen Business, og for hende er det vigtigt at klæde eleverne på til en mere aktiv hverdag.

Eleverne skal have en bevidsthed om, at der venter dem et arbejde, der kræver meget af dem og deres krop – uanset om det er i butik, på kontor eller noget tredje. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt en aktiv skoledag, så de på egen krop mærker alle de gode ting, der er ved at være aktiv, siger Nadia Rosgaard Lauritzen.

Nysgerrig på We Train? Kontakt Nadia
Nadia Rosgaard Lauritzen er bevægelseskonsulent og arbejder hver dag for at skabe spændende aktiviteter, hvor vores elever, udover at gå i skole sammen, også kan lave andre ting sammen i deres skoledag. Udover at være bevægelseskonsulent på Tietgen Business, så underviser Nadia Rosgaard Lauritzen i faget samfund og sundhed, hun arbejder med elevrådet på skolen, og hun har meget fokus på trivsel og fællesskab i det daglige på skolen.
Nadia_Rosgaard_Lauritzen_NRLA_800x800-removebg