Elever som bevægelsesaktører i skoledagen

Af Nadia Rosgaard Lauritzen - bevægelseskonsulent.

We Train
  • Motivation til at motivere – når elever igangsætter bevægelsesaktiviteter
  • Forskellige skoler – forskellige muligheder
  • Kropslig motivering fra et elevperspektiv
  • Tid som begrænsende faktor

Motivation til at motivere – når elever igangsætter bevægelsesaktiviteter

En ting er at igangsætte bevægelsesaktiviteter fra lærer til elev, en anden ting er at igangsætte bevægelsesaktiviteter fra elev til elev. Opgaven for eleverne er nogle områder mere kompleks, fordi de ikke formelt set har autoritet eller tilladelse til at lede. Det gør igangsættelsen til en væsentlig anden situation end den lærerne står i, når de igangsætter bevægelsesaktiviteter i undervisningen. Først og fremmest fordi relationen mellem lærer-elev, i udgangspunktet er en relation hvor læreren har en autoritet og der er en forventning om at de leder og styrer undervisningen. De er på sin vis allerede i gang med at styrer, og derfor er skridtet til at følge med ikke lige så stort, som når en klassekammerat forsøger at igangsætte bevægelsesaktiviteter. I We Train projektet har vi arbejdet med forskellige måder at organisere og formalisere elevstyret bevægelsesaktiviteter i pauser og i undervisningen. De tre projektskoler har haft meget forskellige muligheder for at igangsætte elevdrevne indsatser, og derfor kom der tre meget forskellige elevambassadør indsatser på skolerne.

Forskellige skoler – forskellige muligheder

På SOSU Fyn lavede vi et regulært ambassadørteam, hvor to elever fra hver klasse blev valgt som We Train ambassadører. Ambassadørerne var efterfølgende på et kort introduktionskursus, hvor de blev klædt på til rollen som ambassadør. På TietgenSkolen blev ambassadørindsatsen en del af elevrådet, og bestod primært i at arrangere små turneringer og konkurrencer i pauserne. På Kold College blev elevambassadør rollen mere uformel, og vi fik aldrig samlet en gruppe af ambassadører. I stedet var der en gruppe elever, som uformelt fungerede som sparringspartnere til lærerne og som igangsatte bevægelsesaktiviteter i pauserne. Selvom de tre ambassadørindsatser var organiseret meget forskelligt, blev en ting meget tydelig i udviklingsarbejdet omkring elevambassadørerne. Det kræver en bevidst indsats fra lærerne og skolens side at få elevambassadørordningerne til at fungere og holde dem ved lige. Denne indsats er nødt til at være langvarig og vedvarende, hvis eleverne skal inddrages som bevægelsesaktører i bevægelseskulturen på skolen.

Kropslig motivering fra et elevperspektiv

For at få indblik i elevernes perspektiver og motivation til at igangsætte bevægelse i løbet af skoledagen, har jeg interviewet We Train ambassadør Tobias fra SOSU Fyn. Vi tog en snak om hvad der motivere ham til at igangsætte bevægelse i undervisningen, om samarbejdet med lærerne i klasse og de andre We Train ambassadører og hvad der kan gøre det svært at prioritere bevægelse i løbet af skoledagen.

”Det motiverer mig at sætte gang i bevægelse, for at vi ikke sidder stille hele dagen. Når man har mange moduler en hel dag med intens undervisning, så kan det godt motivere mig til at få lidt bevægelse ind i løbet af skoledagen. Det er også min egen lyst til at bevæge mig. For jeg kan godt lide at løbe rundt og bevæge mig, og ikke bare sidde stille hele tiden. Jeg føler ikke jeg får noget ud af at sidde stille hele dagen.” Tobias, SOSU Fyn

I samtalen med Tobias bliver jeg mindet om den glemte krop i undervisningen. Tobias beskriver sin motivation som en vekslen mellem en indre lyst og behov for at bevæge sig i løbet af skoledagen, men også de ydre omstændigheder med intens undervisning. Uden at vide det, taler Tobias sig ind i teorien om kropslig motivering, hvor motivet til bevægelse både er en indre og ydre motivation, der kommer til udtryk i et kropsligt behov hos ham selv. We Train ambassadørerne får igennem deres rolle som bevægelses ambassadører mulighed for både at tage ansvar for deres eget behov for bevægelse, men de har også i høj grad mulighed for at tage ansvar for deres klassekammeraters. Tobias beskriver dog dette ansvar som et fælles ansvar mellem ham, hans klassekammerater og lærerne. Nogle gange sætter Tobias gang i aktiviteter, fordi hans klassekammerater eller lærere opfordrer ham til det.

Tid som begrænsende faktor

Samarbejdet med lærerne er afgørende for at få bevægelsen ind i skoledagen. Ifølge Tobias kan det være svært at nå at igangsætte bevægelsesaktiviteterne i pauserne, fordi pauserne er for korte. Derfor bliver det tit en del af undervisningen, når der igangsættes bevægelsesaktiviteter.

Samarbejdet med lærerne er meget godt. De er meget accepterende, for de ved jo godt at vi også har brug for at bevæge os i løbet af skoledagen, og pauserne er bare så korte, så vi kan næsten ikke rigtigt nå det, hvis vi også skal nå at spise” Tobias, SOSU Fyn.

WeTrain_idraet-paa-havnen_2022
Bliv klogere på projekt: We Train

We Train

We Train er et samarbejde mellem tre odenseanske erhvervsskoler, hvor vi er fælles om at tænke bevægelse ind i løbet af skoledagen, så vi kan skabe en bæredygtig bevægelseskultur.

Nysgerrig på We Train? Kontakt Nadia
Nadia Rosgaard Lauritzen er bevægelseskonsulent og arbejder hver dag for at skabe spændende aktiviteter, hvor vores elever, udover at gå i skole sammen, også kan lave andre ting sammen i deres skoledag. Udover at være bevægelseskonsulent på Tietgen Business, så underviser Nadia Rosgaard Lauritzen i faget samfund og sundhed, hun arbejder med elevrådet på skolen, og hun har meget fokus på trivsel og fællesskab i det daglige på skolen.
Nadia_Rosgaard_Lauritzen_NRLA_800x800-removebg