Studieretning: Matematik & samfund

International økonomi og matematik

Er du nysgerrig på samfundet omkring dig? Vil du gerne vide mere om økonomiens rolle på samfundet? Og vil du kunne beskrive de sammenhænge du ser matematisk? Så er studieretningen Matematik & samfund lige noget for dig.

Klara-Mathisen22_hhx(3)
Lommeregner-hvid_ikon_100x100
Matematik
Teori og metode
Graf-hvid_ikon_100x100
Økonomi
Med et internationalt udsyn
Klode-hvid_ikon_100x100
Virkelighedsnær
Ryk verden ind i klassen
Hjerte-hvid_ikon_100x100
Fællesskab
Få 1400 nye venner
DSC_5536
Hvad kan du bruge studieretningen til?

Matematik & samfund

Studieretningen åbner op for et hav af videre uddannelsesmuligheder. En del af vores elever søger efter studentereksamen ind på en samfundsvidenskabelig uddannelse, som for eksempel økonomi, erhvervsøkonomi (HA) eller samfundsfag/statskundskab. Uddannelsen er meget bred, og der er ligeledes mulighed for at læse for eksempel jura, matematik, kommunikation eller noget helt andet.
Verden ligger åben!

Matematik & Samfund
Matematik - samfund - økonomi
På Matematik & Samfund rykker vi verden ind i klasselokalet og søger at forstå den ved hjælp af faglig teori og beregninger. Her kan du læse mere om de emner vi arbejder med:
Marked

Vi ser på prisdannelser og hvordan handel med udlandet påvirker priserne i Danmark. I international økonomi beskrives de mekanismer, der er på spil, når priserne fastsættes, og i matematik beregner vi på konsekvenserne af prisfastsættelsen.

Ulighed

Er det et problem at de rige bliver rigere og de fattige fattigere? Hvordan har uligheden udviklet sig? Vi ser på uligheden i et nationalt og internationalt perspektiv. I International økonomi beskæftiger du dig med ulighed og de samfundsøkonomiske konsekvenser af ulighed mens du i matematik beregner ginikoefficienten (uligheden).

Bæredygtighed

Vi beskæftiger os med klima og miljø. Vi udfordrer den klassiske økonomi og ser på bæredygtig økonomi. Derudover laver vi fremskrivninger og prognoser og ser på udfordringer og muligheder inden for bæredygtighed.

Økonomisk politik

Er det en god ide at politikerne vedtager hjælpepakker for at bekæmpe inflationen? Hvad kommer det til at betyde for økonomien? Vi ser på de økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger. Vi tilegner os konkrete værktøjer til at styre økonomien.

Udviklingsøkonomi

Hvordan kan det være at Asien har formået at udvikle sig fra et uland mens mange afrikanske lande stadig fastholdes i fattigdom? I international økonomi tilegner du dig viden om udviklingsøkonomi og udviklingsbistand mens du bruger matematikken til at forstå og analysere udviklingsøkonomiske sammenhænge.

Statistik, prognoser og metode

Prognoser kan bruges til at forstå verden omkring os; hvordan ser udviklingen for eksempel ud indenfor bæredygtighed, og kan vi spå om fremtiden? I international økonomi lærer du at designe og gennemføre egne undersøgelser af samfundsrelevante udfordringer, som optager din interesse. I matematik lærer du at behandle det data, du har indsamlet.

Studieretning: Økonomi & samfund

Hør vores elever fortælle

Bertram Illum_hhx_testamonial

Jeg valgte denne studieretning fordi jeg godt kan lide økonomi. Økonomi er noget, som påvirker hele samfundet. Det handler ikke kun om penge. Det handler om vores arbejdsmarked og alt det, der påvirker os.

Camilla Vedel Hansen_hhx_testamonial (2)

Den måde lærerne integrerer virkeligheden i undervisningen, er ved at vi arbejder med cases. Det er en fast del af undervisningen at vi arbejder med cases fra virkeligheden.

Camilla Vedel Hansen

Sophia Helene Hüttmann_hhx_testamonial (2)

På hhx forbereder jeg mig til at komme ud i den virkelige verden fordi meget af det vi arbejder med i timerne handler om det der sker ude i verden.

Sophia Helene Hüttmann

dm_noe2022

Vi bygger bro til din næste uddannelse og til din fremtid

Som en del af studieretningen er vi bl.a. på besøg på SDU, hvor vi har et samarbejde med det samfundsvidenskabelige fakultet. Vi forsøger at bygge bro mellem gymnasiet og universitet.

Derudover deltager vi i DM i nationaløkonomi. Kombinationen af fagene matematik og international økonomi giver et særdeles stærkt udgangspunkt for at agere økonomer.

Obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag
Fag på Matematik & Samfund
På studieretningen Matematik og Samfund skal du have en række obligatoriske fag sammen med dine to studieretningsfag. Du kan allerede i 2.g tone din uddannelse, så den passer til dine drømme, med en række valgfag på C, B eller A-niveau.
Obligatoriske fag

En stor del af din hhx-uddannelse består af obligatoriske fag. Niveauerne kan være forskellige alt efter, hvilken studieretning du vælger, men alle, som tager en hhx skal have følgende obligatoriske fag:

 • Dansk A
 • Engelsk A
 • Afsætning B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Historie B
 • International økonomi B
 • Matematik B
 • Samfundsfag C
 • Erhvervsjura C
 • Informatik C

+ 2. fremmedsprog, hvor du skal vælge et af disse:

 • Fransk A
 • Spansk A
 • Tysk B
Studieretningsfag

Studieretningsfag er de to A-fag, som definerer studieretningen. På Matematik & samfund er studieretningsfagene:

 • International økonomi A
 • Matematik A
Valgfag
Valgfagarrow

Du kan bruge valgfag til at tone din hhx-uddannelse ud fra hvad du synes er spændende og hvilke niveauer du vil ende ud med efter 3 år. Antallet af og niveauet på dine valgfag afhænger af din studieretning og dit 2. fremmedsprog.

A-niveau

 • Afsætning A
 • International økonomi A
 • Matematik A
 • Virksomhedsøkonomi A
 • Tysk A

B- niveau

 • Design B
 • Erhvervsjura B
 • Finansiering B
 • Idræt B
 • Informatik B
 • Kulturforståelse B
 • Psykologi B
 • Samfundsfag B

C-niveau

 • Design C
 • Finansiering C
 • Idræt C
 • Innovation C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C
 • Musik C
 • Organisation C
 • Psykologi C
Brug for hjælp?

Kontakt en studievejleder

Kontaktbillede_kvinde_200x200
Annette Bech Morgen
Studievejleder og underviser
Hhx
Heidi_Norin_Sejr_HESE_web22-removebg-preview
Heidi Norin Sejer
Studievejleder og underviser
Ruth_Schafer_rusc_web-removebg-preview
Ruth Schaeffer
Studievejleder og underviser
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Maria Reventlov Husted
Studievejleder og underviser
Hhx
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Marianne Kolle Christensen
Studievejleder og underviser
Kontaktbillede_mand_200x200
Rasmus Albrektsen
Studievejleder og underviser