Til forældre

En tryg start

På hhx står elevenes trivsel højest på dagsordenen og vi vil gerne sikre at overgangen fra folkeskole til gymnasium sker så godt som muligt. Vi prioriterer fællesskabet og giver plads til forskellige sociale aktiviteter - også i skoletiden. Samtidig er vores fokus rettet mod at give vores elever den bedste erhvervsrettede gymnasiale uddannelse med høj faglighed og almen dannelse.

Klara-Mathisen_Nikolaj-Holbeck22_hhx(1)
Hjerte-hvid_ikon_100x100
En tryg start
Vi prioriter fællesskabet
Tandhjul-hvid_ikon_100x100
En god overgang
Fra folkeskole til gymnasium
Flueben-hvid_ikon_100x100
Tre år med mening
Høj aktualitet og faglighed
Klode-hvid_ikon_100x100
For fremtiden
Hele verden venter
overgang
Kommunikation med forældre

Vi prioriterer det gode samarbejde

Hhx er en ungdomsuddannelse, hvor samarbejdet mellem elev, forældre og gymnasium er lidt anderledes i forhold til samarbejdet i folkeskolen. På hhx har vi fx ikke et forældreintra, hvor vi kan skrive ud til forældrene. Alle praktiske informationer sendes ud via mail. Er dit barn under 18 år, sender vi både en mail til forældrenes og til barnets mail. Hvis dit barn er fyldt 18 år, sender vi, på grund af reglerne for persondata, kun en mail til dit barn.

Vi gør meget for at have en god kontakt mellem hjem og gymnasium. Det gør vi, fordi vi ved, at vores elever befinder sig i en overgangsfase, hvor de mere selvstændigt skal tage ansvar for deres uddannelse, men samtidig stadig har behov for støtte fra dig derhjemme.

Emil_Dias2022_hhx_web22
Vi prioriterer fællesskabet

Fokus på trivsel

På hhx sætter vi fokus på at skabe gode fællesskaber og god klassetrivsel. Vi prioriterer fællesskabet i klassen højt og giver plads til aktiviteter, som kan skabe god stemning både i den enkelte klasse og på tværs af klasser og årgange.

Alle vores klasser har tilknyttet en mentor, som er en udvidet klasselærerfunktion, der har fokus på elevernes trivsel og faglige udvikling. Mentoren bliver elevernes kontaktperson og følger klassen alle tre år.

Hver klasse afholder klassemøder, hvor der bliver sat fokus på elevernes trivsel og deres faglige udvikling. I tilfælde af udfordringer kan der sættes ekstra resurser ind. I forhold til at sikre den størst mulige faglige udvikling tænkes der i differentiering og evt. også 2-lærer ordninger.

DSC_5519
Antimobbestrategi
Mobning er et fælles problem, som vi alle har ansvar for at forebygge og reagere på. Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Vi tolererer ikke mobning i nogen form. Her kan du læse vores antimobbestrategi.
Til forældre på hhx
En dag eleverne aldrig glemmer
Galla på TietgenSkolen
Galla på TietgenSkolen er noget helt specielt, og det er en aften, vores elever ser frem til, næsten fra den dag de starter på skolen, hvilket vi absolut godt forstår. Her kan du få et kort indblik i, hvor flot og fantastisk en dag det er for vores elever.
play button
Afspil hele videoen
En god start
Hvad kan du som forælder forvente?
Her kan du læse mere om, hvad vi gør, for at dit barn får en god start på gymnasiet.
Vi prioriterer fællesskabet

På hhx prioriterer vi fællesskabet og den gode stemning på gymnasiet. I 1. g. bliver alle klasser en del af Projekt Netwerk, som har fokus på at skabe gode relationer mellem eleverne og en god kultur i klassen. Projektet er støttet af Maryfonden og handler om at skabe god klassekultur og stærke fællesskaber. Målet er at støtte eleverne på ungdomsuddannelser i at skabe en klassekultur, hvor alle føler sig trygge og velkomne og samtidig give både elever og lærere redskaber til at se og hjælpe dem, der i perioder har det svært.

Forældreinddragelse

Frem til eleverne bliver 18 år vil du som forældre altid blive informeret og/eller inddraget i tilfælde af problemer med trivsel, fravær, faglighed, manglende afleveringer m.m.
En fælles indsats mellem gymnasium og forældre skaber de bedste resultater i forhold til læring og gennemførsel.

I løbet af 1. g. er der således også både forældreaften og forældrekonsultationer

Ekstra resurser

Udover en mentor og en studievejleder har gymnasiet mulighed for at støtte på andre måder. Det kan eksempelvis være:

  • Coach
  • Psykolog
  • Skriveværksted
  • eller tiltag som er specifikt tilpasset en elevs udfordringer

Hvis støtten i højere grad handler om at dyrke en ekstra stor faglighed/talent har vi et særligt talentprogram.

Fester

Vores fester bliver afholdt under kontrollerede forhold. Der er således et stort opbud af professionelt sikkerhedspersonale.
I samarbejde med andre gymnasier er der kontrol med, hvem som bliver lukket ind. Der er kontrol og kropsvisitering i døren.

Der sælges ikke stærk spiritus.

Har du spørgsmål?

Kontakt ledelsen

Anders_Dibbern_Rex_ANRE_web22-removebg-preview
Anders Dibbern Rex
Uddannelseschef
Hhx
Christian_Hjort_Nielsen_Godthaab_CHRN_web22-removebg-preview
Christian Hjorth Nielsen Godthaab
Uddannelseschef
Hhx
Lars_Mols_200x200-removebg-preview
Lars Mols
Uddannelseschef
Hhx
LVHA frit 200×200
Line Vestergaard Hansen
Uddannelseschef
Hhx
NSAL_foto
Nikolai Schwitzer Alnor
Uddannelseschef
Hhx
Jima_remove_bck1
Jimmy Mangelsen
Rektor
Hhx