Bliv finanselev

Finans

Som finanselev skal du rådgive kunderne om, hvilke lån, der er mest hensigtsmæssige i bestemte situationer, hvilken opsparing, der passer bedst til kundernes behov og hvordan kunderne skaber balance i deres økonomi.

Du kan starte på finansuddannelsen med en eux business.

Laura-med-computer_eux2022-removebg
hovedforløb
Finansuddannelsen

Indhold på finansuddannelsen

På hovedforløbet veksler du mellem skoleophold og arbejde i virksomheden.

På skoleopholdene har du fag om kunden, rådgiveren og virksomheden i den finansielle sektor og samfundsøkonomi med eksempler fra din hverdag ude i virksomheden. Du kommer til at gå på skoleforløb med andre elever, som også er i gang med at tage en finansuddannelse.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal bevise hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Bliv klogere på
Finansuddannelsens specialer
I skoleopholdene er 5 af fagene obligatoriske svarende til 5 ugers skoleforløb, mens 2 - 6 uger er valgfag (1 - 5 valgfag for voksne over 25 år). Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold. Det er dig og din virksomhed, som bliver enige om hvilke og hvor mange valgfag du skal have i din uddannelsesperiode – minimum 2 uger.
Obligatoriske fag
 • Digital salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce drift og kundeservice
 • Digital markedsføring 1
 • Dataanalyse
Mulige valgfag

Du kan vælge mellem nedenstående valgfag:

 • Omnichannel
 • Digital markedsføring
 • Digital salgsoptimering
 • Logistik
 • Skriftlig formidling
 • Købmandskab
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Præsentation og formidling
 • E-Procurement
 • Mundtlig fremstilling
 • Teamwork og arbejdsplanlægning
Spørgsmål?

Kontakt os

Connie_Gehling_COGE_web22-removebg-preview
Connie Gehling
Studievejleder
Eud og eux business
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Terese Termansen
Studievejleder
Eud og eux business