Til forældre

En tryg start

På TietgenSkolen står elevenes trivsel højest på dagsordenen og vi vil gerne sikre at overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse sker så godt som muligt. Vi prioriterer fællesskabet og giver plads til forskellige sociale aktiviteter - også i skoletiden. Samtidig er vores fokus rettet mod at give vores elever den bedste erhvervsrettede og praksisnære uddannelse med høj faglighed.

Laura-smilende_eux2022-removebg
Hjerte-hvid_ikon_100x100
En tryg start
Vi prioriter fællesskabet
Tandhjul-hvid_ikon_100x100
En god overgang
Fra folkeskole til ungdomsuddannelse
Flueben-hvid_ikon_100x100
Virkelighedsnært
Kobler teori med praksis
Klode-hvid_ikon_100x100
Skab din karriere
Få erfaring fra erhvervslivet
Studiemiljoe_elever-samlet-i-cafeen_eud-eux
Godt sammenhold med plads til alle

De seks leveregler

Som skole er det vores fornemmeste opgave at skabe en skole med de bedst mulige rammer for læring både gennem faglige udfordringer og godt studiemiljø. Derfor har vi seks leveregler, som guider os i vores hverdag og arbejde med elevernes læring.

På vejen frem mod målet...

... møder vi vores elever med nærvær og respekt

... ser vi eleven som en ressource

... motiverer, engagerer og involverer vi

... har vi fokus på erhvervslivet

... ser vi forskellighed som en styrke

... gør vi, hvad vi siger, og vi gør det sammen

Her finder du vores studie- og ordensregler samt gældende love og bekendtgørelser

Dreng-smilende_eud2022-removebg
Vi prioriterer fællesskabet

Fokus på trivsel

På TietgenSkolen sætter vi fokus på at skabe gode fællesskaber og god klassetrivsel. Vi prioriterer fællesskabet i klassen højt og giver plads til aktiviteter, som kan skabe god stemning både i den enkelte klasse og på tværs af klasser og årgange.

Alle klasser har en kontaktlærer, som har fokus på elevernes trivsel, faglige udvikling og sammenholdet i klassen. Kontaktlæreren har både individuelle samtaler og trivselssamtaler med klasserne. Sammen trivselsværktøjet Elevaid om hvilke individuelle og sociale trivselsindsatser vi skal igangsætte.

Skolen har ligeledes et mentorkorps blandt lærerne som altid er parate til en samtale, hvis der er behov for det.

WeTrain_idraet-paa-havnen_2022

Fokus på bevægelse

Mere bevægelse i skoledagen - det er overskriften for We Train. På erhvervsskolerne skal der være 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, og det er derfor projekt We Train er sat i verden. Vi har på skolen ansat en bevægelseskonsulent, som skal hjælpe os og eleverne med at få bevægelse ind i en lang skoledag.

We Train er et samarbejde mellem tre odenseanske erhvervsskoler, hvor vi er fælles om at tænke bevægelse ind i løbet af skoledagen, så vi kan skabe en bæredygtig bevægelseskultur.

DSC_8108
Vi passer på hinanden og giver plads til alle

Antimobbestrategi og rusmiddelpolitik

Vi har stort fokus på at skabe et godt studiemiljø på TietgenSkolen eud & eux. Derfor har vi også forventninger til vores elever. Blandt andet forventer vi, at vores elever opfører sig respektfuldt over for andre elever og lærere og vi tager stærkt afstand fra alkohol og brug af rusmidler i alle undervisningssammenhænge. For at sikre dette har vi udarbejdet en antimobbestrategi og en rusmiddelpolitik, hvor du kan læse mere om vores regler og forventninger til eleverne.

En god start
Hvad kan du som forælder forvente?
Her kan du læse mere om, hvad vi gør, for at dit barn får en god start på sin ungdomsuddannelse.
Vi prioriterer fællesskabet

På eud & eux prioriterer vi fællesskabet og den gode stemning på skolen. Vi afholder bærtspilscafe, fredagsbar og andre sociale aktiviteter hver måned.

Forældreinddragelse

Frem til eleverne bliver 18 år vil du som forældre altid blive informeret og/eller inddraget i tilfælde af problemer med trivsel, fravær, faglighed, manglende afleveringer m.m.
En fælles indsats mellem skole og forældre skaber de bedste resultater i forhold til læring og gennemførsel.

 

Ekstra resurser

Udover et mentorkorps og en studievejleder har skolen mulighed for at støtte på andre måder. Det kan eksempelvis være:

  • Coach
  • Psykolog
  • eller tiltag som er specifikt tilpasset en elevs udfordringer
Fester

Vores fester bliver afholdt under kontrollerede forhold. Der er således et stort opbud af professionelt sikkerhedspersonale.
I samarbejde med andre skoler og gymnasier er der kontrol med, hvem som bliver lukket ind. Der er kontrol og kropsvisitering i døren.

Der sælges ikke stærk spiritus.

Ny skole 2024

Vi bygger ny skole på Odense Havn

Har du spørgsmål?

Kontakt ledelsen

Kontaktbillede_kvinde_200x200
Christina Mose Kirk Osted
Uddannelseschef
Eud og eux business
Dorte_Dons_Isager_DOIS_web22-removebg-preview
Dorte Dons Isager
Erhvervsuddannelsesdirektør
Eud og eux business & Kurser
Jesper-Stentoft_JEST_web-removebg-preview
Jesper Stentoft
Uddannelseschef
Kontaktbillede_mand_200x200
Tobias Bjelkov Jones
Uddannelseschef