Bliv handelselev eller indkøbselev

Handelsuddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod B2B branchen. Som handelselev lærer du om salgsplanlægning, fx markedsføring og messedeltagelse, om det forberedende salgsarbejde, hvor man undersøger markedskendskabet og konkurrencesituationen, samt opfølgning på og analyse af et salg.

Du kan starte på handelsuddannelsen med en eud business eller eux business.

Mark-med-armene-over-kors_eux2022-removebg
DSC_9170_Laura
Handelsuddannelsen

Hovedforløbets opbygning

Uddannelsen har som overordnet formål, at du opnår viden og færdigheder indenfor planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner. Du lærer desuden at planlægge og varetage  arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, indkøbs- eller logistikfunktioner.

Bliv klogere på
Handelsuddannelsen
Hovedforløbet på handelsuddannelsen varer 2 år, hvor du skifter mellem at arbejde ude i din virksomhed og undervisning på skoleforløb. Du kan læse mere om opbygningen af de forskellige specialer på handelsuddannelsen her.
Digital handel B2B

På specialet Digital handel lærer du, hvad det vil sige at have en online forretning. Du bliver klogere på hele salgs- og kunderejsen fra kunden finder din webshop online, fortager et køb, afsendelse af varer og efterbehandling af ordrene. Du for kort sagt en forståelse for alle elementer der handler om digitalt salg og e-commercedrift.

Elevtid i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomhedens digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data management

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 12 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er 3 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du specialiserer dig i digitalt salg - alt sammen med udgangspunkt i din virkelighed ude i virksomheden. I op til 4 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Handelsuddannelsen - salg

På specialet Salg lærer du at planlægge salg, sælge og markedsføre varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder - B2B salg. Uddannelsen sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling. Under hele din uddannelse har du fokus på at koble dine oplevelser ude i virksomheden med teori. Du skal samle erfaring og blive klogere på handel på B2B-området.

Elevtid i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Salg
 • Kundeservice
 • Formidling
 • Kalkulation
 • Markedsføring
 • Salgsplanlægning

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 12 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er 3 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du specialiserer dig i digitalt salg - alt sammen med udgangspunkt i din virkelighed ude i virksomheden. I op til 4 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Indkøbsuddannelsen

Specialet Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.
Uddannelsen sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbsprocessen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

Elevtid i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Indkøb
 • Leverandørkontakt
 • Kalkulation
 • Sortimentsvurdering
 • Pris- og kvalitetskontrol

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 12 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er 3 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du specialiserer dig i digitalt salg - alt sammen med udgangspunkt i din virkelighed ude i virksomheden. I op til 4 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Logistikuddannelsen

Specialet Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner. Uddannelsen sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse for logistikbegrebet, og får forståelse for implementering og gennemførelse af logistikkoncepter på alle niveauer i virksomheden.

Elevtid i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Geregning af lager og transportomkostninger
 • Håndtering af reklamationer
 • Tilrettelæggelse af leverancer
 • Laferstyring med it
 • Kontrol af afsendte og modtagne varer

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 12 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er 3 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du specialiserer dig i digitalt salg - alt sammen med udgangspunkt i din virkelighed ude i virksomheden. I op til 4 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

 

Spørgsmål?

Kontakt os

Connie_Gehling_COGE_web22-removebg-preview
Connie Gehling
Studievejleder
Eud og eux business
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Terese Termansen
Studievejleder
Eud og eux business