Bliv handelselev eller indkøbselev

Handelsuddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt mod B2B branchen. Som handelselev lærer du om salgsplanlægning, fx markedsføring og messedeltagelse, om det forberedende salgsarbejde, hvor man undersøger markedskendskabet og konkurrencesituationen, samt opfølgning på og analyse af et salg.

Du kan starte på handelsuddannelsen med en eud business eller eux business.

Mark-med-armene-over-kors_eux2022-removebg
Karoline_handelselev_little-giants_2023
Handelsuddannelsen

Hovedforløbets opbygning

Uddannelsen har som overordnet formål, at du opnår viden og færdigheder indenfor planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner. Du lærer desuden at planlægge og varetage  arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, indkøbs- eller logistikfunktioner.

Skoleophold og arbejde i din virksomhed
Du veksler mellem arbejde i den virksomhed, hvor du er elev og skoleophold. På skoleopholdene undervises du bl.a. i skriftlig kommunikation samt salg og service. Du kommer til at gå på skoleforløb med andre elever, som også er i gang med at tage en handelsuddannelse.

Fagprøve
Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal bevise hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål, samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Christian-Schou_UniTraders_eux2022_6
Christian - shipping trainee hos Uni-Tankers

Stort ansvar har været med til at udvikle mig

"Det er super fedt at arbejde hos en virksomhed, der bare bulrer derudaf. Jeg får mulighed for at bevise, hvad jeg kan og jeg får en masse ansvar. Jeg har allerede fra starten fået meget ansvar, hvulket har betydet, at jeg har udviklet mig ekstremt hurtigt fordi jeg var nødt til det. Og det er fedt."

Christian er shipping trainee hos Uni-Tankers, der transporterer olie og kemikalier rundt i hele verden med store tankskibe.

Bliv klogere på
Handelsuddannelsen
Hovedforløbet på handelsuddannelsen varer 2 år, hvor du skifter mellem at arbejde ude i din virksomhed og undervisning på skoleforløb. Du kan læse mere om opbygningen af de forskellige specialer på handelsuddannelsen her.
Digital handel B2B

På specialet Digital handel lærer du, hvad det vil sige at have en online forretning. Du bliver klogere på hele salgs- og kunderejsen fra kunden finder din webshop online, fortager et køb, afsendelse af varer og efterbehandling af ordrene. Du for kort sagt en forståelse for alle elementer der handler om digitalt salg og e-commercedrift.

Elevtid i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomhedens digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data management

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 12 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er 3 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du specialiserer dig i digitalt salg - alt sammen med udgangspunkt i din virkelighed ude i virksomheden. I op til 4 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Handelsuddannelsen - salg

På specialet Salg lærer du at planlægge salg, sælge og markedsføre varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder - B2B salg. Uddannelsen sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling. Under hele din uddannelse har du fokus på at koble dine oplevelser ude i virksomheden med teori. Du skal samle erfaring og blive klogere på handel på B2B-området.

Elevtid i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Salg
 • Kundeservice
 • Formidling
 • Kalkulation
 • Markedsføring
 • Salgsplanlægning

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 12 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er 3 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du specialiserer dig i digitalt salg - alt sammen med udgangspunkt i din virkelighed ude i virksomheden. I op til 4 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Indkøbsuddannelsen

Specialet Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.
Uddannelsen sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbsprocessen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

Elevtid i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Indkøb
 • Leverandørkontakt
 • Kalkulation
 • Sortimentsvurdering
 • Pris- og kvalitetskontrol

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 12 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er 3 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du specialiserer dig i digitalt salg - alt sammen med udgangspunkt i din virkelighed ude i virksomheden. I op til 4 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Logistikuddannelsen

Specialet Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner. Uddannelsen sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse for logistikbegrebet, og får forståelse for implementering og gennemførelse af logistikkoncepter på alle niveauer i virksomheden.

Elevtid i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Geregning af lager og transportomkostninger
 • Håndtering af reklamationer
 • Tilrettelæggelse af leverancer
 • Laferstyring med it
 • Kontrol af afsendte og modtagne varer

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 12 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Der er 3 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du specialiserer dig i digitalt salg - alt sammen med udgangspunkt i din virkelighed ude i virksomheden. I op til 4 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

 

Karoline_handelelev_2023
Karoline: Handelselev hos little giants

Jeg arbejder kreativt online

"Jeg har altid gerne villet arbejde kreativt, og har egentlig troet, at jeg skulle være visual mercandiser eller dekoratør. Min vejleder fra TietgenSkolen var rigtig god til at få mig til at se på andre uddannelser, hvor man også kan bruge sin kreativitet. Her os little giants arbejder jeg kreativt hver dag når jeg sidder og designer apps og tænker farver og former. Det er vildt spændende."

Karoline er handelselev hos web- og udviklingsbureauet little giants i Odense. Her er hun en stor del af virksomhedens designafdeling, der designer apps.

Spørgsmål?

Kontakt os

Connie_Gehling_COGE_web22-removebg-preview
Connie Gehling
Studievejleder
Eud og eux business
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Terese Termansen
Studievejleder
Eud og eux business