Bliv kontorelev

Kontoruddannelsen

Som kontorelev lærer du om kundekontakt og kundeservice, opdatering af hjemmeside og administrativ regneark, databaser og andre relevante it-programmer. Dette hovedforløb har syv mulige specialiseringer.

Du kan starte på kontoruddannelsen med en eux business.

Dreng-smilende_eud2022-removebg
kontor_eud+eux
Kontoruddannelsen

Indhold på kontoruddannelsen

Uddannelsen har som overordnet formål at du opnår viden og færdigheder indenfor merkantile arbejdsopgaver, herunder kommunikation, salg og service, administration, informationssøgning, vejledning, statistik og økonomi, planlægning m.v. Du vil komme til at arbejde med kundekontakt, herunder mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og et eventuelt fremmedsprog. Du vil desuden lærer at anvende  it-værktøjer til løsning af merkantile arbejdsopgaver.

Bliv klogere på
Kontoruddannelsens specialer
Hovedforløbet på kontoruddannelsen varer 2 år, hvor du skifter mellem at arbejde ude i din virksomhed og undervisning på skoleforløb. Du kan læse mere om opbygningen af de forskellige specialer på kontoruddannelsen her.
Administration

Specialet Administration retter sig mod virksomheders administrative arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet. Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for f.eks. kommunikation og formidling, kundeservice, dataindsamling og sagsbehandling.

Oplæring i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Dataindsamling og databehandling
 • Kundekontakt
 • Projektadministration
 • Sagsbehandling
 • Salg og indkøb
 • Kommunikations- og informationsopgaver
 • Økonomi og regnskab

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 7 - 11 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Her bygger du teori ovenpå den viden og erfaring du har fra arbejdet i din elevvirksomhed. Der er 6 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du lærer om skriftlig kommunikation, optimering og kvalitetssikring af administrative arbejdsprocesser og projektadministration. I op til 7 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Offentlig administration

Vil du arbejde inden for det kommunale, regionale eller det statslige område? Så er specialet i Offentlig administration lige noget for dig. Du lærer, hvordan man søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution, og hvordan man tværorganisatorisk løser de praktiske opgaver.

Oplæring i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
 • Administration og sagsbehandling
 • Økonomi

Du har mulighed for at ønske, hvilket/hvilke områder du vil arbejde inden for - fx personale- og lønadministration, regnskab eller andet.

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 15 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Her bygger du teori ovenpå den viden og erfaring du har fra arbejdet i din elevvirksomhed. Der er 9 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du lærer om politisk styring og økonomi, innovation, kvalitet og samarbejde, lovgivning og myndighedsudøvelse, kommunikation og formidling. I op til 5 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Spedition og shipping

Vil du arbejde med nationale og internationale transportopgaver? Så er specialet Spedition og shipping måske noget for dig. Specialet beskæftiger sig blandt andet med vejledning ud fra kundens ønsker og forventninger, geografiske og kulturelle forhold, anvendelsen af retlige regler og aftaler. Og endelig lærer du om virksomhedens ansvarsforhold, interne procedurer og kvalitetskrav.

Oplæring i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Kundeservice
 • Transport/disponering
 • Kalkulation og økonomi
 • Transport- og søret

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 10 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. De første 4 uger specialiserer du dig gravist inden for vejtransport, flytransport, sølinje eller sø-transport. Dernæst vælger du sammen med din oplæringsansvarlige valgfrie fag svarende til 3-5 uger inden for relevante emner som sø transport/linje, fly, vej, multimodale transporter, transportret, søret m.fl.

Økonomi

Vil du arbejde med regnskaber og budgetter i en økonomiafdeling? Så er specialet Økonomi måske specialet for dig. På Økonomi lærer du at arbejde med en virksomhedsøkonomi og regnskab under gældende retlige regler, standarder mv. og i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav.

Som elev på specialet kan du varetage en række spændende jobfunktioner inden for bogholderi, regnskab eller controller.

Oplæring i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Økonomistyring og budget
 • Controlling, kvalitetssikring og optimering
 • Debitor-, kreditor-, finansbogholderi
 • Lønningsbogholderi eller
 • Skat, moms og afgifter

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 9 - 11 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Her bygger du teori ovenpå den viden og erfaring du har fra arbejdet i din elevvirksomhed. Der er 5 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du bliver klogere på emner som regnskab, moms og afgifter, budgettering, økonomistyring og ekstern regnskab. I op til 5 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning. Det kan fx være projektstyring og økonomi, likviditetsstyring, økonomistyring, samt almene emner inden for IT, kommunikation.

Revision

Kan du lide at arbejde med tal? Og vil du gerne arbejde med økonomi og regnskab? Så kan specialet revision være lige noget for dig. På specialet revision kommer du til at arbejde med regnskaber, årsopgørelser, skat og økonomi i private og offentlig virksomheder.

Oplæring i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Ekstern regnskab
 • Debitor- og kreditorbogholderi
 • Budget
 • Afregning til det offentlige samt
 • Afstemning

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 8 - 11 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Her bygger du teori ovenpå den viden og erfaring du har fra arbejdet i din elevvirksomhed. Der er 5 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du bliver klogere på emner som bogføring, eksternt regnskab, revision, skat, moms og afgifter. I op til 5 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning. Det kan fx være ekstern regnskab, økonomistyring, skat, bogføring i praksis og mere almene emner inden for IT og kommunikation.

Advokatsekretær

Specialet omfatter administrative arbejdsfunktioner inden for mindst et juridisk sagsområde og skriftvekslinger forbundet med retssagsbehandling. Ud over det offentlig retssystem og juridiske fagområder og sagsgange er der fokus på, at en advokatsekretær skal kunne kommunikere skriftligt og mundtligt i et sprog, der er korrekt og nuanceret i forhold til modtager og situation. Du lærer at arbejde selvstændigt i overensstemmelse med virksomhedens interne procedurer og kvalitetskrav og under respekt for tavshedspligten.

Oplæring i virksomheden

Du skal sammen med din elevansvarlige i virksomheden sammensætte en uddannelsesplan, hvor I beskriver de arbejdsopgaver, du vil komme omkring i din elevtid i virksomheden. Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Person-, familie- og arveret
 • Selskabsret
 • Insolvens
 • Fast ejendom
 • Retssager
 • Inkasso

Skoleophold på hovedforløbet

I alt er der 11 ugers skoleophold på uddannelsen - inklusiv den afsluttende fagprøve. Her bygger du teori ovenpå den viden og erfaring du har fra arbejdet i din elevvirksomhed. Der er 8 ugers obligatorisk skoleophold, hvor du bliver klogere på emner som retssystemet, insolvensret, fast ejendom, personret, selskabsret, aftale- og køberet og lejeret. I op til 2 uger kan du sammen med din virksomhed vælge relevante ekspertfag/specialistspor, så du kan målrette din uddannelse i en bestemt retning.

Spørgsmål?

Kontakt os

Connie_Gehling_COGE_web22-removebg-preview
Connie Gehling
Studievejleder
Eud og eux business
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Terese Termansen
Studievejleder
Eud og eux business