Tietgen ElevpladsCenter

Løn og ansættelse

Som elev i Tietgen ElevpladsCenter modtager du elevløn præcis som hvis du var elev ude i en virksomhed. Hvor meget du får afhænger af din alder og hvor langt du er i din elevtid. Læs mere nedenfor.

Laura-smiler-med-løst-hår_eux2022-removebg
hovedforløb

Elevløn i elevpladscenteret

Som elev i Tietgen ElevpladsCenter er du i arbejdsretslig forstand ikke ansat, og der indgås ikke en uddannelsesaftale. Du får i stedet en skriftlig bekræftelse på optagelse i SkolePraktik.

Elever fra Tietgen ElevpladsCenter er ligestillede med elever, der har en ordinær uddannelsesaftale på det private eller offentlige arbejdsmarked.

Pr. 1. januar 2024 udgør den månedlige praktikydelse:

  • Over 18 år, 1. elevår: 9.455 kr.
  • Over 18 år, 2. elevår: 10.404 kr.
  • Under 18 år, 1. elevår: 3.948 kr.
  • Under 18 år, 2. elevår: 3.948 kr.

Da der ikke foreligger et arbejdsretsligt ansættelsesforhold, betyder det, at der ikke optjenes feriepenge, og du er som elev i ElevpladsCentret ikke berettiget til sygedagpenge. Til gengæld skal du ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din praktikydelse.

Spørgsmål?

Kontakt os

Claus_Øgendahl_CLOG_web22-removebg-preview
Claus Øgendahl
Elevpladskonsulent
Eud og eux business