Alkoholkodeks

Fællesskab, ansvar og respekt

hhx_piger-med-hue
hhx_pige_fest

Et fælles alkoholkodeks

I Odense er ungdomsuddannelsesinstitutionerne gået sammen om at indføre et alkoholkodeks. På TietgenSkolen bakker vi op om dette initiativ.

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige skolehverdag eller ved skolerelaterede aktiviteter i eller uden for huset. Kun ved særlige arrangementer, der er nævnt nedenfor, dispenseres der.

Vi forventer desuden, at eksterne aktiviteter, som eleverne er del af, og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Selv om skolen ikke er direkte ansvarlig for elevernes adfærd i sammenhænge, der finder sted uden for skolen, påtager vi os et ansvar som oplysende partner, og ved at søge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Sociale arrangementer

Rammer som skaber fællesskab, ansvar og respekt

Vi afvikler forskellige arrange­menter med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, cafe­er eller fester. Disse arrangementer skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter vi som skole gennem dette kodeks nogle rammer, der sikrer, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol. Ved at oplyse elever og forældre om skolens holdning lægger vi op til, at alle bidrager til en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.
Fester og caféer arrow
  • På gymnasiet afholdes der højst 5 fester årligt, hvor eleverne fra eud & eux også deltager. Derudover afholdes der på hver afdeling en gallafest for de afsluttende klasser.
  • Der afholdes café-arrangementer og andre sociale arrangementer, hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.
  • Alle fester er lukkede. De fleste fester er kun for skolens elever. Ved visse fester kan der inviteres max. én gæst pr. elev.
  • Festerne kontrolleres af professionelle vagter og personale fra skolen.
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens fester.
  • Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt ved ankomst eller senere.
  • Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5%. Ved gallafesterne udskænkes dog vin.
Studieture og udflugter arrow

Studieture og udflugter er en del af skolegangen, og eleverne fremstår på turene som repræsentanter for skolen. Derfor er alle udflugter og studieture absolut alkoholfrie.

Dog kan rejselederne tillade, at der i moderat omfang serveres vin eller øl, hvis det indgår i det fælles program, fx i forbindelse med fællesspisning, virksomheds- eller kulturelle besøg.

Oplysning og dialog arrow

Skolen søger gennem oplysning og dialog med eleverne at påvirke elevernes indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v., så denne kommunikation udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Skolen søger desuden gennem dialog med eleverne i skolens forskellige udvalg at sikre, at de sociale arrangementer inkluderer alle elever i fællesskabet, og at alkohol ikke skal være et dominerende omdrejningspunkt for det sociale liv.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.