Tietgenskolens samarbejder

AspIT hos Tietgenskolen

AspIT er en erhvervsrettet IT-uddannelse til unge med ASF (autismesppektrumforstyrrelse). På AspIT opnår du kvalifikationer gennem en uddannelse tilrettelagt ud fra dine særlige behov.

Alle elever får IT-kompetencer, så de kan løse konkrete opgaver for virksomheder, gennemføre praktikforløb og modtage læring på et højt IT-fagligt niveau. Alt sammen med det mål at opnå varig beskæftigelse.

Mark-med-armene-over-kors_eux2022-removebg
AspIT_logo
AspIT hos Tietgenskolen

Fokuseret talent

AspIT er en 3-årig landsdækkende, skræddersyet uddannelsesmodel til unge med autismespektrumforstyrrelse (ASF) som eksempelvis Aspergers Syndrom eller lignende (dvs. med træk kendt fra Asperger-syndromet) med interesse for IT – eller det, vi kalder unge med fokuseret talent for IT.

AspIT er udviklet i tæt samarbejde med UU-vejledere, erhvervsskoler og erhvervsvirksomheder og har et naturligt, erhvervsrettet præg.

Når du har det godt, kan du lære:
Det handler om tryghed for dig med ASF: På AspIT er der fokus på alt det, du kommer med, så din uddannelse bliver tilrettelagt efter dig og dine behov, så du kan få en erhvervsrettet IT-uddannelse, der giver dig job.

AspIT_drenge-i-maalgruppen_2022
AspIT hos Tietgenskolen

AspIT har ekstra fokus på den enkelte elev

På AspIT er det muligt at opnå kvalifikationer gennem en uddannelse tilrettelagt ud fra dine særlige behov. Alle elever får IT-kompetencer, så de kan løse konkrete opgaver for virksomheder, gennemføre praktikforløb og modtage læring på et højt IT-fagligt niveau.

Det sker med særlige hensyn til de krav, aspier har for at tilegne sig ny viden. Det betyder små undervisningshold med individualiseret indlæring i en tryg og tillidsfuld hverdag.
Undervisningen er en nøje planlagt kombination af undervisning og praktikophold i udvalgte virksomheder.

I uddannelsesforløbet får den unge mulighed for at tilegne sig delkompetencer på niveau med de ordinære IT-erhvervsuddannelser i Danmark i tæt samarbejde med en erhvervsvirksomhed.

Vil du vide mere?

Kontakt os

Marianne_Nielsen_MAIE_web22-removebg-preview
Marianne Nielsen
Kursussekretær
AspIT
Kimmie_Falk_KIFA_web22-removebg-preview
Kimmie Falk
Uddannelsesleder
AspIT