På eud og eux bygger vi ny skole på Odense Havn

Ny skole i 2024

Tietgen City 2024 (5)
Tietgen City 2024 (6)
Tietgen City 2024

Vi bygger fremtidens skole

Tietgen City skal være Danmarks førende merkantile uddannelsesområde, placeret i et levende campusområde midt i Nørrebro og på kanten af havnekajen i Odense. Vi vil skabe en nytænkende merkantil skole, der også om mange år fremstår fremsynet og moderne. Det nye hus skal være åbent og imødekommende; et fyrtårn der tiltrækker både elever, undervisere og erhvervslivet.

I vores vision for Tietgen City arbejder vi med forskellige miljøer - studie- og undervisningsmiljø, områdets miljø og til sidst miljø i forstand af bæredygtighed. Studiemiljøet skal fremme nysgerrighed, kreativitet, nytænkning og samarbejde.
Vi ønsker at bryde med det traditionelle skoleskema og -drift. Elevernes lyst til at etablere små læringsbobler, skal understøttes af bygningen, ligesom at tydelige artefakter fremtoner skolens merkantile DNA. Det skal være tydelige at afkode, at skolens drift kredser om detail, handel, kontor, event og det digitale. Bygningen skal understøtte elevers sociale behov og rummenes udformning skal sikre muligheden for bevægelse dagen igennem.

Tietgen City 2024 (8)

Miljøer i centrum

Den stærke sammenhæng mellem arkitektur og didaktik sikrer rum og undervisningsmiljøer, der understøtter elevers og underviseres behov – også på individuelt plan. Elever kan have individuelle behov omkring foretrukken læringsmetoder, og underviserne kan veksle mellem arbejdsgange og aktivitetstyper, der løfter egen faglighed og elevernes udbytte. En faglig kodning af undervisningsmiljøerne skal øge elevernes trivsel, motivation og indlæring. Hvor det tidligere har været eleverne, der har ’ejet’ lokalet, bliver det i stedet fagene og metoderne – en tilgang der i langt højere grad end et traditionelt klasselokale understøtter de forskellige undervisningsaktiviteter og praksislæring.

Bygningen skal udfordre og understøtte den pædagogiske praksis og sætte fokus på en projekt-/anvendelsesorienteret undervisning, der bringer eleven tættere på erhvervslivet. Holdstørrelser og udnyttelser af arealer er dynamiske og organiske, og skolen favner og tiltrækker ikke kun én elevtype, men alle – såvel unge som voksne, de skoletrætte som de fagligt stærke.

IMG_4501

Asger Harbou Gjerdeviks kunstneriske bidrag til TietgenSkolen

Den danske billedkunstner Asger Harbou Gjerdevik, uddannet fra Royal College of Art i London, er i gang med at skabe et betydningsfuldt kunstværk til vores nye merkantile erhvervsskole.

Gjerdevik, kendt for sin ekspressive og abstrakte stil, arbejder intensivt på et maleri, der strækker sig over 160 m2. Dette værk er ikke blot en visuel repræsentation, men en fortælling vævet ind i skolens kultur og historie, formet gennem Gjerdeviks interaktioner med elever og lærere. Gjerdevik har af flere omgange besøgt TietgenSkolen, hvor han har foretaget opmålinger samt har han interviewet flere af vores elever og lærer for at skabe dette unikke kunstværk tilpasset vores nye skole og identitet.

Værket er ikke blot en dekoration, men en integreret del af skolens identitet. Det er skabt gennem en proces, der involverer både traditionelle kunstneriske metoder og avancerede teknologier som computersimuleringer og projektor-simuleringer. Disse metoder har gjort det muligt for Gjerdevik at eksperimentere og finjustere værket, før det realiseres i fuld skala.

Denne omhyggelige proces sikrer, at det endelige kunstværk ikke kun vil være en fryd for øjet, men også et stimulerende element i skolens daglige liv. Det vil invitere elever og besøgende til at udforske og fortolke de mange lag af betydning, som Gjerdevik har indlejret i maleriet.

Billeder fra byggeriet september 2023

Byggeri City 1_0923
Byggeri City 2_0923
Byggeri City 3_0923
Byggeri City 4_0923
Byggeri City 5_0923
Ny skole 2024
Droneoptagelser
Følg byggeriet
play button
Afspil hele videoen

Vil du vide mere om vores nye skole?

Dorte_Dons_Isager_DOIS_web22-removebg-preview
Dorte Dons Isager
Erhvervsuddannelsesdirektør
Eud og eux business & Kurser
Henning_Tonnesen-removebg
Henning Tonnesen
Vicedirektør
Tietgenskolen