Eus online på 5 uger

Eus online - eud for studenter

Har du en stx, htx eller hf? Vil du gerne have en elevplads indenfor detail, handel, kontor eller event? Så er eus online på 5 uger lige noget for dig.

Start på eus online:
9. marts 23
13. april 22
27. april 23

Laura_eux_2022-removebg
Tandhjul-hvid_ikon_100x100
Fleksibelt studie
Balance mellem familie og studie
Vejviser-hvid_ikon_100x100
Karriereskift?
Eus online åbner nye døre
Kalender-hvid_ikon_100x100
Læs når og hvor du vil
Vær studieaktiv hjemmefra
Flueben-hvid_ikon_100x100
Hjælp til elevplads
Elevpladskontoret hjælper dig
Grundforløb og hovedforløb
Uddannelsens opbygning
Med en eus online tager du grundforløb 2 på 5 uger og bliver klar til hovedforløbet og en elevplads inden for enten detail, handel, kontor eller event.
Grundforløb 2 (5 uger)

Inden du starter på grundforløb 2 skal du vælge hvilken branche du vil specialisere dig inden for: detailhandel, kontor eller event.

Indhold på grundforløb 2

Indholdet på grundforløb 2 bestemmes af den branche du vælger inden opstart.

Har du valgt detail, handel eller event undervises du i:

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C

Har du valgt kontor, undervises du i:

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag, som bestemmes af den branche du har valgt at arbejde indenfor.

Du afslutter grundforløb 2 med en eksamen i et af grundfagene samt en eksamen i dit grundforløbsprojekt. Grundforløbsprojektet er din adgangsbillet til en elevplads på hovedforløbet.

Hovedforløb (2 år)

Når du har bestået grundforløbet og studieåret, venter sidste del af din uddannelse: Hovedforløbet. Det er her du skal bruge al den viden du har fået som elev i en virksomhed. Under hovedforløbet veksler du mellem arbejde i virksomheden og skoleforløb. Du får elevløn under hele hovedforløbet. 

På hovedforløbet specialiserer du din inden for den branche du valgte på grundforløbet - butik, handel, kontor, finans eller event. Du lærer branchen at kende ved at arbejde ude i virksomheden, og du får teorien ind på dine skoleophold.

Startdatoer

9. marts 23
13. april 23
27. april 23
11. maj 23
26. juni 23
3. august 23
17. august 23
31. august 23
21. september 23
5. oktober 23
26. oktober 23
9. november 23
30. november 23

Elevpladscenter
Eus online for studenter

Sådan starter du på eus online

 • Adgangskrav
  For at starte på eus online for studenter skal du have bestået din studentereksamen og have mindst 02 i gennemsnit i både dansk og skriftlig matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse (eller på gymnasiet).
 • Optagelse
  Du kan søge optagelse via optagelse.dk. Det gør du ved at indtaste følgende: Søg ungdomsuddannelse. Log på Opret ny ansøgning. Vælg uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse. Markér 'Grundforløb 2. del'. Vælg din uddannelse under Grundforløb 2. del - fx Kontoruddannelse med speciale. Vælg institutionsnavn: TietgenSkolen (LER). Når du er optaget, bliver du indkaldt via e-boks.
Voksenelev student 2020 kvinde
Økonomi under uddannelsen

SU og elevløn

 • SU
  Hvis du er fyldt 18 år, har du ret til at få SU under din uddannelse på skolen. På eud online kan du derfor få SU mens du tager grundforløbet og studieåret.
 • Elevløn
  Når du kommer til hovedforløbet vil du få elevløn. Mindstelønnen for elever afhænger af hvilken overenskomst din virksomhed tilhører. Bliver du fx ansat som detailelev/butikselev under overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II skal du som minimum have 13.667 kr. det første år du er elev, og 14.914 kr. det sidste år. Har du en stx, hhx, hf eller eux vil du få et månedligt tillæg på ca. 900 kr. (Tallene er fra marts 2022, og vil ændre sig år for år).
Translokation 2019 – huerne kastes
Translokation 2022
Stort tillykke med grundforløbet til alle vores dygtige elever.
Er du i tvivl om dine muligheder? Så kontakt en af vores studievejledere
Vores studievejledere sidder klar til at hjælpe dig med at finde den uddannelse, som passer til dig og dine drømme.
Christine-Vessel_sporgsmaal_hhx(2)