Regler for ansættelse af elever

Er du elev og under 25 år?

Her kan du finde information om løn, arbejdstid, prøvetid og ferie. Har du spørgsmål i forbindelse med elevansættelse, kan du kontakte Elevpladskontoret.

Laura-smilende_eux2022-removebg
Soeg-hvid_ikon_100x100
Find en elevplads
Elevpladskontoret hjælper dig
Tandhjul-hvid_ikon_100x100
Få styr på
Regler og overenskomster
Hieraki-hvid_ikon_100x100
Udvid dit netværk
og åben nye døre
Vejviser-hvid_ikon_100x100
Brug for hjælp?
Vi hjælper dig
  • Indhold
  • Regler for løn, arbejdstid og ferie
  • Prøvetid
  • Arbejdstid
  • Ferie- og feriefridage
  • Pension og fritvalgs-lønkonto
  • Løn, pension og fritvalgs-lønkonto - Detail
  • Løn, pension og fritvalgs-lønkonto - Kontor, handel og event

Regler for løn, arbejdstid og ferie

Når du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, er virksomheden ansvarlig for at overholde arbejdstid, sørge for at du får den rigtige løn og andre gældende regler i de to år du er ansat som elev.

Prøvetid

Når du bliver ansat som elev, er der en prøvetid på tre måneder. I løbet af denne periode kan både du og virksomheden ophæve uddannelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver dig gerne i den forbindelse.

Arbejdstid

En elev i en virksomhed arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid inden for detail, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2023-2025 og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service 2023-2025 og Industriens Funktionæroverenskomst.

Ferie- og feriefridage

Ferieloven giver elever ret til 5 ugers ferie i det 1. og 2. hele ferieår.

Hvis du er ansat før den 1. juli, har du ret til ferie med løn i dette ferieår.

Hvis du er ansat efter den 1. juli, har du ikke ret til ferie med løn i dette ferieår, men må holde ferie for optjente feriepenge.

Hvis din virksomhed holder lukket under ferie mellem den 1. oktober og den 30. april, har du dog ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster.

Vi henviser i øvrigt til HK for yderligere info samt borger.dk.

Pension og fritvalgs-lønkonto

Ifølge nogle overenskomster, fx funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og  Industriens funktionæroverenskomst, skal du have pension, når du er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal du ikke.

Ifølge butiksoverenskomsten 2023-2025 er der således ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for virksomheden, er det disse, der skal følges.

Ifølge nogle overenskomster, herunder ovennævnte, skal du desuden have en fritvalgs lønkonto.

Kontakt din fagforening, hvis du har spørgsmål.

Løn, pension og fritvalgs-lønkonto - Detail

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Hvis din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, skal du have løn efter overenskomsten alligevel.

Butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Satser, for elever der er påbegyndt grundforløb efter den 01.08.15, gældende pr. 1. marts 2024:

1. år pr. måned: 13.344 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 14.782 kr.
3. år pr. måned: 16.131 kr.

Dette er mindstebetalingssatsen, en højere sats kan aftales individuelt.

Tillæg for gennemført eux-, hhx-, hf-, stx- eller htx-eksamen: 1.045 kr. pr. måned.

Løn, pension og fritvalgs-lønkonto - Kontor, handel og event

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service eller Industriens Funktionæroverenskomst - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst.

Satser for funktionær overenskomsten for Handel, Viden og Service gældende pr. 1. marts 2024:

1. årselev pr. måned: 15.670 kr.
2. årselev pr. måned: 16.976 kr.

Dette er mindstebetalingssatsen, en højere sats kan aftales individuelt.

Tillæg for gennemført hhx-, hf-, stx- eller htx-eksamen: 960 kr. pr. måned.

Betina

Er du over 25 år?

Hvis du er over 25 år og har lavet en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du lønnes efter andre overenskomster end en ordinær elev. Det kan du læse mere om her

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt os

Christel_Bjerremann_Hansen_CIHA_web22-removebg-preview
Christel Bjerremann
Elevpladskonsulent
Eud og eux business
Soeren-Holck_shsk_200x200-removebg-preview
Søren Holck Skov
Elevpladskonsulent
Eud og eux business
Claus_Øgendahl_CLOG_web22-removebg-preview
Claus Øgendahl
Elevpladskonsulent
Eud og eux business
Karin_Sievers_KSIE_web22-removebg-preview
Karin Sievers
Elevpladskonsulent
Eud og eux business