Tag eud online på 15 uger

Bliv klar til eux studieåret

Eud online på 15 uger er for dig, der har en eud eller en gammel hg og gerne vil arbejde inden for detail, kontor, handel, finans eller event.

Opstartsdato
9. september 2024

Mark-med-armene-over-kors_eux2022-removebg
Tandhjul-hvid_ikon_100x100
Fleksibelt studie
Balance mellem familie og studie
Vejviser-hvid_ikon_100x100
Karriereskift?
Eud online åbner nye døre
Flueben-hvid_ikon_100x100
Find en elevplads
Elevpladskontoret hjælper dig
Kuffert-hvid_ikon_100x100
Videreuddannelse
Fortsæt din uddannelse efter elevtiden
Grundforløb, studieår og hovedforløb
Uddannelsens opbygning
Med eud online tager du grundforløb 2 på 15 uger. Efter 15 uger er du klar til eux-studieåret, hvor du modtager ordinær klasseundervisning med fremmøde på skolen. Efter studieåret kommer hovedforløbet, som er din 2-årige elevtid i en virksomhed.
Grundforløb 2 - 15 uger

Inden du starter på grundforløb 2 skal du vælge hvilken branche du vil specialisere dig inden for: butikhandel, kontor, finans eller event.

Indhold på grundforløb 2

På grundforløb 2 får du undervisning i fagene:

 • Samfundsfag C
 • Matematik C
 • Organisation C

Derudover får du et uddannelsesspecifikt fag, som bestemmes af den branche du har valgt at arbejde indenfor.

Du afslutter grundforløb 2 med en eksamen i et af grundfagene samt en eksamen i dit grundforløbsprojekt. Grundforløbsprojektet er din adgangsbillet til en elevplads på hovedforløbet.

Når du har afsluttet grundforløb 2 fortsætter du videre på studieforløbet, som tager et år.

Studieåret - 1 år

Studieåret er den sidste del af din eux business på skolen, hvor du bygger gymnasiale fag på dit grundforløb. Studieåret kaldes også det studiekompetencegivende forløb fordi det er her du får de gymnasiale niveauer, du kan bruge til at videreuddanne dig efter din eux.

Indhold på studieåret

På studieåret har du obligatoriske fag og du skal vælge en række valgfag på B- og C-niveau.

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Erhvervsinformatik b

Valgfag på B-niveau

 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B
 • Matematik B
 • International økonomi B

Valgfag på C-niveau

 • Tysk C eller erhvervsjura C
 • Finansiering C
 • Psykologi C
 • Kulturforståelse C
 • Markedskommunikation C

Tal med en af vores studievejledere om udbuddet og sammensætning af valgfagene.

Udover obligatoriske og valgfag, skal du afslutte studieåret med en større merkantil skriftlig opgave - et EOP (erhvervsområdeprojekt).

Efter studieåret fortsætter du videre til hovedforløbet, som er de to år du er elev i en virksomhed.

Hovedforløb - 2 år

Når du har bestået grundforløbet og studieåret, venter sidste del af din uddannelse: Hovedforløbet. Det er her du skal bruge al den viden du har fået som elev i en virksomhed. Under hovedforløbet veksler du mellem arbejde i virksomheden og skoleforløb. Du får elevløn under hele hovedforløbet. 

På hovedforløbet specialiserer du din inden for den branche du valgte på grundforløbet - butik, handel, kontor, finans eller event. Du lærer branchen at kende ved at arbejde ude i virksomheden, og du får teorien ind på dine skoleophold.

Videreuddannelse

Efter hovedforløbet har du mulighed for at fortsætte din uddannelse på erhvervsakademiet - du kan fx blive markedsføringsøkonom, finansøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom eller administrationsbachelor.

Startdatoer

9. september 2024

Elevpladscenter
Optagelse og adgangskrav

Sådan starter du på eud online - klar til eux

 • Adgangskrav
  For at påbegynde eud online på 15 uger, skal du have afsluttet et eud-grundforløb inden for butik/detail, handel eller event eller have en hg med fagene erhvervsøkonomi C, informationsteknologi C, dansk C, engelsk C eller salg og service C. Husk at vedlægge dine eksamenspapirer, når du søger om optagelse.
 • Optagelse
  Du kan søge optagelse via optagelse.dk. Det gør du ved at indtaste følgende: Søg ungdomsuddannelse. Log på Opret ny ansøgning. Vælg uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse. Markér 'Grundforløb 2. del'. Vælg din uddannelse under Grundforløb 2. del - fx Kontoruddannelse med speciale. Vælg institutionsnavn: TietgenSkolen (LER). Når du er optaget, bliver du indkaldt via e-boks.
Voksenelev student 2020 kvinde
Økonomi under uddannelsen

SU og elevløn

 • SU
  Hvis du er fyldt 18 år, har du ret til at få SU under din uddannelse på skolen. På eud online kan du derfor få SU mens du tager grundforløbet og studieåret.
 • Elevløn
  Når du kommer til hovedforløbet vil du få elevløn. Mindstelønnen for elever afhænger af hvilken overenskomst din virksomhed tilhører. Bliver du fx ansat som detailelev/butikselev under overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller DIO II skal du som minimum have 13.667 kr. det første år du er elev, og 14.914 kr. det sidste år. Har du en stx, hhx, hf eller eux vil du få et månedligt tillæg på ca. 900 kr. (Tallene er fra marts 2022, og vil ændre sig år for år).
Translokation 2019 – huerne kastes
Translokation 2022
Stort tillykke med grundforløbet til alle vores dygtige elever.
Er du i tvivl om dine muligheder? Så kontakt en af vores uddannelsesvejledere, de kan hjælpe dig
Vores uddannelsesvejledere sidder klar til at hjælpe dig med at finde den uddannelse, som passer til dig og dine drømme.
Lucas-Westphael22_sjov_hhx(3)