Bliv eventelev

Eventuddannelsen

Som eventelev lærer du, hvad der skal til for at planlægge store events og afholde dem med succes. Du vil du komme til at arbejde tæt sammen med mange forskellige mennesker - kolleger, leverandører, faste samarbejdspartnere.

Du kan starte på eventuddannelsen hvis du har bestået dit grundforløb på eud business eller eux business.

Laura-smiler-med-løst-hår_eux2022-removebg
Noah-fra-Jumping-Fun2023_1200x1200
Arbejdsopgaver som elev på

Eventuddannelsen

Hovedforløbet giver dig grundlæggende viden om, hvordan man planlægger og koordinerer oplevelser. Du lærer, hvad der skal til for at planlægge store events og afholde dem med succes, så alle deltagere får en god oplevelse. Du lærer om god kundekontakt, godt værtskab og hvordan du laver budgetter, bookingaftaler og kontrakter. Desuden lærer du at tænkte skævt og kreativt, når der skal udvikles nye eventidéer, og du lærer at realisere idéerne.

Du veksler mellem arbejde i den virksomhed, hvor du er elev og skoleophold. På skoleopholdene undervises du bl.a. i salg og service, erhvervsøkonomi, eventgennemførelse, eventplanlægning og eventudvikling med eksempler fra din hverdag ude i virksomheden. Du kommer til at gå på skoleforløb med andre elever, som også er i gang med at tage en eventuddannelse.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal bevise hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål, samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

Elev på eventuddannelsen
Eventuddannelsens opbygning
4 af specialefagene er obligatoriske, svarende til 8 ugers skoleforløb. 13 specialefag er valgfrie og du kan vælge 0-2 ugers skoleforløb, alt efter hvilke der giver mest mening for dig og virksomheden. Det er skolen, der tilrettelægger antallet af skoleophold og længden af det enkelte skoleophold. Det er dig og din virksomhed, som bliver enige om hvilke og hvor mange valgfag du skal have i din uddannelsesperiode.
Obligatoriske fag
 • Event og idéudvikling
 • Regler, sikkerhed og kvalitet
 • Projektstyring og eventøkonomi
 • Eventjura og eventdrejebog
Valgfri specialefag
 • Erhvervsret
 • Markedsanalyse
 • Salg og markedsføring
 • Skriftlig kommunikation
 • Storytelling
 • Effektiv anvendelse af IT i administrative funktion
 • Udarbejdelse af projektrapporter
 • Præstationsteknik og personlig fremtræden
 • Teknik for eventkoordinatorer
 • Events med bespisning
 • Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns
 • Projektstyring i praksis - Avanceret
 • Projektstyring i praksis - Expert
Skoleopholdene foregår på

TietgenSkolens Kursusafdeling
Rugårdsvej 286
5210 Odense NV

Datoer for kommende skoleophold

Event og idéudvikling – uge 45 & 46 2023
Regler, sikkerhed og kvalitet – uge 5 & 6 2024
Projektstyring og eventøkonomi – uge 37 & 39 2024
Eventjura og eventdrejebog – uge 2 & 3 2025

DSC_9413_ny
Overgangskrav til hovedforløbet

Krav til optagelse på eventuddannelsen

Du kan starte på eventuddannelsen med det samme, når du

 • har bestået dit grundforløb på eud business.
 • har bestået dit grundforløb samt studieår på eux business.
 • er hhx-student

Har du følgende baggrund, skal du først gennemføre 5 ugers eus business, for at kunne starte på eventuddannelsen:

 • en stx
 • en hf
 • en htx
 • en eux, som ikke er business - det kunne fx være en teknisk eller en sosu
Spørgsmål?

Kontakt os

Connie_Gehling_COGE_web22-removebg-preview
Connie Gehling
Studievejleder
Eud og eux business
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Terese Termansen
Studievejleder
Eud og eux business