Regler for ansættelses af voksenelever

Er du voksenelev?

Du er voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft. Som voksenelev aflønnes du på særlige vilkår. Har du spørgsmål kan du kontakte en af vores elevpladskonsulenter på Elevpladskontoret.

Glad-eux-elev_mand2020_web22-removebg
Stjerne-hvid_ikon_100x100
Du er voksenelev
når du er fyldt 25 år
Vejviser-hvid_ikon_100x100
Karriereskift?
Bliv faglært og få nye muligheder
Soeg-hvid_ikon_100x100
Find en elevplads
Elevpladskontoret hjælper dig
Paere-hvid_ikon_100x100
Har du spørgsmål?
Vi hjælper dig
  • Indhold
  • Er du voksenelev?
  • Prøvetid
  • Arbejdstid
  • Ferie- og feriefridage
  • Voksentilskud
  • Pension og fritvalgs-lønkonto
  • Løn på detailuddannelsen
  • Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Er du voksenelev?

Du betragtes som voksenelev, hvis du er fyldt 25 år senest den dato, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft.

Du er som voksenelev ansat på præcis samme uddannelsesmæssige betingelser som elever under 25 år. Du tager blot en erhvervsuddannelse for voksne - også kaldet EUV. Uddannelsens sammensætning, længde og indhold tilrettelægges ud fra din erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Du kan læse mere om euv business her.

Prøvetid

Når du bliver ansat som elev, er der en prøvetid på tre måneder. I løbet af denne periode kan både du og virksomheden ophæve uddannelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver dig gerne i den forbindelse.

Arbejdstid

En elev arbejder i gennemsnit 37 timer om ugen.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid inden for detail, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2023-2025 og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service 2023-2025 og Industriens Funktionæroverenskomst.

Ferie- og feriefridage

Ferieloven giver elever ret til 5 ugers ferie i det 1. og 2. hele ferieår.

Hvis du er ansat før den 1. juli, har du ret til ferie med løn i dette ferieår.

Hvis du er ansat efter den 1. juli, har du ikke ret til ferie med løn i dette ferieår, men må holde ferie for optjente feriepenge.

Hvis din virksomhed holder lukket under ferie mellem den 1. oktober og den 30. april, har du dog ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster.

Vi henviser i øvrigt til HK for yderligere info samt borger.dk.

Voksentilskud

Når du bliver ansat som voksenelev, har din virksomhed mulighed for at søge tilskud til din løn via det jobcenter, som du hører til.

Om virksomheden kan få tilskud, afhænger bl.a. af din uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrund. Det kan du læse mere om på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Hvis der ydes tilskud, udgør det 30 kr. eller 45 kr. i timen.

Det kan være en god idé at undersøge, om du er tilskudsberettiget. Du kan bede dit lokale jobcenter om at foretage en vurdering.

Hvis du bor i Odense Kommune, kan du kontakte:

Bor du i en anden kommune, må du kontakte pågældende kommunes jobcenter.

Pension og fritvalgs-lønkonto

I henhold til nogle overenskomster, fx Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service og Industriens funktionæroverenskomst, skal elever have pension, når de er fyldt 20 år. I henhold til andre overenskomster, skal de ikke.

Ifølge Butiksoverenskomsten 2023-2025 er der således ikke pension til elever. Gælder specifikke overenskomster for din virksomhed, er det disse, der skal følges.

Ifølge nogle overenskomster, herunder ovennævnte, skal du desuden have en fritvalgs lønkonto.

Kontakt din fagforening, hvis du har spørgsmål.

Løn på detailuddannelsen

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Hvis din virksomhed ikke er omfattet af en overenskomst, skal du have løn efter overenskomsten alligevel.

Løn for voksenelever efter 1. marts 2022:

Ifølge Butiksoverenskomsten 2023-2025 aflønnes voksenelever med 21.632 kr. pr. måned.

Dette er mindstebetalingssatsen. En højere sats kan aftales individuelt.

Løn på handel-, kontor- og eventuddannelsen

Kontor-, handels- og eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service mellem HK Privat og HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst, fx Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri.

I følge Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service aftales lønnen til voksenelever individuelt.

I funktionæroverenskomsten for handel, viden og service hedder det om voksenelevlønnen, at "lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse".

Industriens Funktionæroverenskomst hedder det bl.a., at voksenelever anbefales aflønnet i forhold til "indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar".

Voksenelever, der har været ansat i virksomheden i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens start, skal aflønnes i forhold til indsats, kvalifikationer m.v.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt os

Christel_Bjerremann_Hansen_CIHA_web22-removebg-preview
Christel Bjerremann
Elevpladskonsulent
Eud og eux business
Soeren-Holck_shsk_200x200-removebg-preview
Søren Holck Skov
Elevpladskonsulent
Eud og eux business
Claus_Øgendahl_CLOG_web22-removebg-preview
Claus Øgendahl
Elevpladskonsulent
Eud og eux business
Karin_Sievers_KSIE_web22-removebg-preview
Karin Sievers
Elevpladskonsulent
Eud og eux business