Integrationsgrunduddannelsen-IGU

Opkvalificering for flygtninge

Formålet med Integrationsgrunduddannelsen er, at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for de flygtninge, hvis kvalifikationer ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked.

igu-removebg
Kursister-fra-gartneriforlob2022
Integrationsgrunduddannelsen

Hvad er IGU?

Integrationsuddannelsen (IGU) giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i to år til en lavere løn end ordinært ansatte, da man tager højde for, at personens faglige og sproglige kompetencer endnu ikke lever 100% op til kravene på det danske arbejdsmarked.

Forløbet er tidsbegrænset og varer i 24 måneder og består af både uddannelse og praktik på virksomheden. Uddannelsesdelen skal vare i 23 uger á 37 timer, hvor undervisningen ligger 1 dag om ugen.
Mens medarbejderen er på uddannelse, får vedkommende ikke løn, men uddannelses- og befordringsgodtgørelse, som medarbejderen selv ansøger om.

Svetlana_1200x1200
Værd at vide om IGU

Praktisk information

 • 1.
  Målgruppe
  Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, som har haft mindre end 10 års ophold i Danmark. Udlændinge som er omfattet af særlovene for Afghanistan og Ukraine kan også tage en IGU.
 • 2.
  Ansættelse
  Personer ansat i et IGU-forløb er omfattet af virksomhedens overenskomst, og skal i den forbindelse betragtes som almindelige medarbejdere og ikke som elever. Medarbejderen må forud for sit IGU-forløb, ikke have været ansat på ordinære vilkår i virksomheden de seneste tre måneder.
 • 3.
  Økonomi
  De virksomheder, der opretter IGU-forløb, kan modtage en samlet bonus på op til 40.000 kr, hvor de 20.000 kr. udbetales efter 6 måneder og yderligere 20.000 kr. efter endt forløb på 2 år.
Kursist-med-tørklæde_auditoriet
Bliv klar til IGU
For at kunne starte på IGU, skal medarbejderen kunne tale og forstå dansk på et grundlæggende niveau. Derfor skal alle deltagerne deltage på forløbet 'Dansk som andetsprog'. Her opnår de et elementært kendskab til relevant fagsprog og lærer at anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om centrale begreber inden for detail og service. Deltagerne arbejder også med det danske sprogs grammatik samt relevante begreber inden for fx regning og matematik.
Vil du vide mere?

Kontakt os

Jepp-Sloth-Øbro_200x200-removebg-preview
Jeppe Sloth Øbro
Virksomhedskonsulent
Kurser