Vores narrativ

Lucas-Westphael_Victor-Nygaard_Michaela-Zdychavska_Anna-Hansen22_hhx1900x1200
logo_5x4
narrativ

Vores narrativ

Handel åbner vores verden. Det skaber et rum for forbindelser, der kan knytte mennesker sammen i forpligtende relationer, lokalt og globalt. Det rummer potentialet til at takle klodens udfordringer – store som små. Men handel åbner også et rum for konflikt og friktion, som rummer potentialet til at lukke vores verden. Derfor skal vi konstant have fokus på at udvikle vores købmandskab og gribe forandringernes muligheder på en bæredygtig måde.

På TietgenSkolen har vi siden 1954 formet tusindvis af handelsfolk og været en toneangivende stemme i det danske uddannelseslandskab. TietgenSkolen eksisterer for at uddanne fremtidens handelsfolk. De skal træde ud i verden med et etisk kompas, der gør dem i stand til at kende forskel på rigtigt og forkert – for dem selv, for fællesskabet og for samfundet.

TietgenSkolens rødder og inspiration rækker tilbage til odenseaneren C.F. Tietgen, der som en af dansk erhvervslivs mest innovative, handlekraftige og internationalt orienterede ledere var bannerfører for det industrielle gennembrud. Verden har forandret sig lige siden, men om fremskridtet følger, afhænger af vores evne til at danne og oplyse. Derfor har vi i foreningen mellem det visionære og det virkelystne altid udfordret merkantile ledere til at træffe modige beslutninger, hvor ordentlighed og respekt er i centrum.

Tre-glade-eux-elever-med-huer2020_web22-removebg_5x4

Vi tror på, at dannelse sker i krydsfeltet mellem menneskers selverkendelse, forståelse af omverdenen og søgen efter at realisere deres potentiale. Med vores forskellige uddannelser vil vi motivere elever og kursister til at være aktive og empatiske verdensborgere, der med et åbent sind lærer gennem hele livet.

På TietgenSkolen er vi kendetegnet ved et stærkt fællesskab. Vi samarbejder i forpligtende og meningsfulde relationer. Vores tre dyder sætter retningen for vores handlinger. Vi stræber efter at være nysgerrige. Vi lytter til hinanden, er åbne over for muligheder og søger nye veje. Vi stræber efter at være ordentlige. Vi er ærlige, tager ansvar for fællesskabet og skal være til at stole på. Vi stræber efter at være modige. Vi udviser handlekraft og har gåpåmod.

Alle, som kommer til TietgenSkolen skal tage stilling til, hvem de er, hvad de mener er rigtigt og forkert, samt hvordan de kan bidrage til at åbne vores verden og skabe tætte, forpligtende bånd. Dermed skaber vi en meningsfuld organisation, som former morgendagens ledere, iværksættere, medarbejdere og virksomheder. Vi vil være frontløber og inspirationskilde for merkantil dannelse verden over. Vi vil sikre, at værdiskabelse sker i respekt for en bæredygtig fremtid, for fællesskabet og samfundet.