Digitale spilleregler

Digitale spilleregler på TietgenSkolen

Spilleregler
  • Indhold
  • Fokus på ungdomsuddannelserne
  • Retningslinjer
  • Kunstig Intelligens på TietgenSkolen
  • Kunstig intelligens i undervisningen

Fokus på ungdomsuddannelserne

På vores ungdomsuddannelser – Hhx og Eud – eux – sætter vi fokus på brugen af skærme og kunstig intelligens i undervisningen. Digitaliseringen er en fast og nødvendig del af dit liv som ungt menneske og også i din uddannelse på TietgenSkolen. Samtidig vil vi sikre, at skolen og undervisningen er et sted til læring, fordybelse og koncentration uden digitale forstyrrelser. Et sted hvor skærme anvendes til undervisningsrelaterede formål og ikke til streaming, shopping, memes m.m.

Retningslinjer

Mobiltelefoner kan bruges i pauserne, men ellers skal de gemmes væk i undervisningen eller lægges på mobilhylder, hvor det er muligt. Bærbare og mobiltelefoner skal anvendes til undervisningsrelaterede formål som Canvas, Studie+, Systime samt løsning af opgaver i undervisningen. Eller i tilfælde hvor din lærer finder det nødvendigt.

For at undgå forstyrrelser fra din skærm – eller klassekammeratens – er skolens internet blokeret for hjemmesider til streaming, shopping, memes. Det er ikke tilladt at omgå blokeringen ved at bruge mobiltelefoner som hotspot eller brug af VPN.

TietgenSkolens regler for skærme i undervisningen følger retningslinjer fra Undervisningsministeriet https://www.stil.dk/aktuelt/uvm/2023/dec/231208-nye-anbefalinger-for-skaermbrug-paa-gymnasier--erhvervsuddannelser-og-fgu samt anbefalinger fra Center for Ludomani og Center for It i undervisningen (CIU).

Kunstig Intelligens på TietgenSkolen

TietgenSkolen har en strategisk indsats om at anvende kunstig intelligens i undervisningen og skolens administrationer gennem brug af sprogmodeller som CoPilot, ChatGPT samt robotter (RPA) og automatiseringer.

Det gør vi, fordi det kan give store fordele i den måde, vi arbejder på. Vi mener, at den rette brug af kunstig intelligens indeholder både en erhvervsrettet og studierelateret dannelse, da virksomheder efterspørger medarbejdere med kompetence i AI. Derfor deltager ansatte og undervisere også i kurser og workshops i kunstig intelligens.

Kunstig intelligens i undervisningen

Din brug af kunstig intelligens på TietgenSkolen skal altid være med læringsformål for øje, hvor AI er et redskab til at styrke din læring og faglighed, f.eks. ved at bruge AI til videns søgning eller forberedelse til undervisning. Kunstig intelligens må derimod ikke anvendes til at snyde eller omgå opgaver i undervisningen.

For eksempel er det vigtigt, at du producerer selvstændigt arbejde og tager ejerskab for din læringsproces. Bruger du AI til at assistere med opgaver eller projekter, skal du derfor tydeligt angive, hvilke dele AI har hjulpet med, og hvordan. Dette vil ikke kun sikre gennemskuelighed, men også hjælpe dine lærere med at forstå og vurdere din faktiske læring og fremskridt. Er du i tvivl, kan du altid spørge dine undervisere i de enkelte fag om muligheder og begrænsninger, inden du tager AI i brug.

For at du får mest ud af kunstig intelligens stræber vi efter, at du kan prompte og forholde dig til fakta- og kildekritisk. Du skal med andre ord kunne tage stilling til og vurdere AI-resultatet. Og kunstig intelligens skal bruges med omtanke, da du ikke kan være sikker på, hvor dine indtastede oplysninger havner. Derfor skal du sikre dig, at:

  • Der ikke indtastes personoplysninger (navn, køn, alder m.fl.) på personer.
  • Det gælder også for personhenførbare oplysninger - det vil sige oplysninger, der kan henføres til en elev på skolen. F.eks. må der ikke skrives: "Der er tale om elev i eud101. Eleven er en pige, som har rødt hår og læser detail".
  • Der må ikke indtastes eller indsættes oplysninger og filer, der er beskyttet af ophavsret, f.eks. tekster fra Systime eller billeder.
  • Din besvarelse til skriftlige eksamen og afleveringsopgaver skal være selvstændige besvarelser og må ikke være udarbejdet af kunstig intelligens.