For gymnasieelever og sabbatister

EUD praktik

Målet med Region Syddanmarks projekt EUD praktiker, at der i Region Syddanmark skal afvikles en lang række EUD praktikforløb onsdag, torsdag og fredag i uge 43 for målgruppen som er; afgangselever på Region Syddanmarks gymnasier samt sabbatister med en gymnasial studentereksamen.

Daniel-Juel_Marius-Holst_Klara-Mathiesen_Emil-Dias_hhx_5x4
EUD praktik – logo_orange

Udforsk - hvad er EUD Praktik?

- Et nyt tilbud i 2-3 dage i uge 43 – samme uge som Studiepraktik.
- Mulighed for at afprøve en specifik erhvervsuddannelse.
- Et vigtigt element i at give unge de bedste forudsætninger for deres uddannelsesvalg.

Afprøv - hvorfor er det vigtigt?

- Understøtter elevernes uddannelses- og karrierekompetencer, når de skal træffe valg.
- Kobler elevernes viden til praksisfaglighed og konkrete færdigheder.
- Udfordrer det ofte stereotype billede mange har af erhvervsuddannelserne.

Opdag - hvad får jeg ud af det?

- Praksis- og virkelighedsnære erfaringer med en faglært uddannelse.
- Oplever hvordan de lærer, mens de bruger fag og viden i et andet og mere praktisk læringsmiljø.
- Indblik i de mange forskellige arbejdsopgaver og jobmuligheder den konkrete uddannelse åbner op for.

Vil du vide mere?

Kontakt os

Karin_Sievers_KSIE_web22-removebg-preview
Karin Sievers
Elevpladskonsulent
Eud og eux business