Nyt projekt i samarbejde med Campus Vejle og Viden Djurs

Fra grundskole til fremtidens business

Sammen med to andre erhvervsskoler vil vi udvikle en række læringsforløb for folkeskoleelever, som skal vise, hvad man kan komme til at arbejde med, når man vælger en eud eller en eux business. I læringsforløbene vil der være fokus på at inddrage teknologi, digitale kompetencer og bæredygtighed.

Dreng-smilende_eud2022-removebg
VR

Projektets indhold

Den digitale udvikling buldrer frem og der er spændende jobs både nu og i fremtiden. Jobs som unge nemt kan søge med en business-uddannelse, men de unge og deres forældre kender hverken til uddannelserne eller jobmulighederne. Derfor er vi gået sammen med Campus Vejle og Viden Djurs i et 3-årigt projekt, der skal informere om de oversete muligheder, der ligger i en eud og en eux business.

I projektet, som hedder Fra grundskole til fremtidens business, vil vi udvikle en række læringsforløb for folkeskoleelever, som skal vise, hvad man kan komme til at arbejde med, når man vælger en uddannelse inden for kontor, handel og detail. Inden for alle tre områder kommer samfundet nemlig til at mangle faglært arbejdskraft, hvis ikke flere uddanner sig. Konkret vil folkeskoleeleverne eksempelvis blive præsenteret for, hvordan man anvender sociale medier, videoproduktion, udvikling af hjemmesider og apps, anvendelsen af robotter og virtual reality (VR).

Christine Paludan-Müller

Vi skal ikke fortælle de unge, hvad de skal og ikke skal. Men vi kan lade dem afprøve nogle muligheder, så de selv kan mærke efter og træffe deres egne valg sammen med deres forældre.

Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Tietgenfonden

VR

Vi oplever, at hverken de unge eller deres forældre kender tilstrækkeligt til uddannelserne og jobmulighederne, når de træffer deres uddannelsesvalg. Derfor vil vi invitere alle optageområdets grundskoler på besøg til læringsdage, for klasser på både mellemtrinnet og udskolingen.

Klaus Vejlgaard Just, projektleder hos Campus Vejle

Birthe Søndergård_800x800

Vi er stolte af den måde, vi lærer de unge om forretningslivets mange facetter, som indebærer brug af den teknologi, de unge møder uanset jobvalg. Vores uddannelser på handelsskolen opdateres konstant, så de favner bredt og omfatter de emner og trends, der optager forbrugerne. Måden de unge lærer på er ved at arbejde med praktiske problemstillinger efter princippet ”jord under neglene”.

Birthe Søndergård, projektleder hos TietgenSkolen

Kontakt vores projektleder

Birthe_Søndergaard_BIKR_web22-removebg-preview
Birthe Søndergård
Underviser
Eud og eux business