TietgenSkolen-ordbogen
Velkommen til vores verden af forkortelser
På TietgenSkolen, og i uddannelsesverden generelt, bruger vi rigtig mange forkortelser. Her har vi samlet de mest brugte og tilføjet en kort forklaring, så du kan blive klogere på eud, AMU, GSK og mange andre.
AMU

AMU står for ArbejdsMarkedsUddannelse, og er efteruddannelse primært udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere. Alle kan deltage på et AMU-kursus, men som ufaglært/faglært kan man deltage til lav pris og du kan som virksomhed få løntabsgodtgørelse for den tid medarbejderen er væk.

AMU kan være et enkelt kursus eller det kan være et kursusforløb sammensat af flere forskellige AMU-kurser. Der er mange forskellige muligheder og hvilken en, der passer til dig, kan vores vejledere hjælpe dig med.

Eud business

Eud står for erhvervsuddannelse. Eud business er en 3-årig uddannelse, hvor man går et år i skole og to år som elev. Med en eud business kommer eleven hurtigt ud og skaber en karriere i erhvervslivet. Uddannelsen åbner op for spændende karrieremuligheder inden for butik, handel og event.

Eud online

Eud online er samme uddannelse som eud business, forskellen er at man tager sit grundforløb online. Med en eud online har man mulighed for at uddanne sig og skabe en karriere indenfor detail, handel eller event. Efter grundforløbet er eleven klar til 2 år som elev inden for detail, handel eller event.

Eus business

Eus står for erhvervsuddannelse for studenter. Eus business er for elever, som i forvejen har en stx, hhx, htx eller hf, og drømmer om en karriere inden for detail, kontor, handel eller event. Eus business består af et grundforløb på 5 uger og 2 år som elev i en virksomhed. Et grundforløb på eus business kan kun tage online.

Euv business

Euv står for erhvervsuddannelse for voksne. Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er for dig, der er fyldt 25 år og gerne vil have en uddannelse inden for detail, handel, kontor, finans eller event. Uddannelsens sammensætning , længde og indhold afhænger af din erfaring fra tidligere arbejde og eventuelt en anden uddannelse.

Eux business

Eux business er den erhvervsfaglige studentereksamen. Med en eux business får eleven både en studentereksamen og en elevuddannelse. Efter 4 års uddannelse står eleven med en studenterhue og 2 års erhvervserfaring fra en to-årig elevtid.

FVU

FVU står for forberedende voksenundervisning og er gratis undervisning på et grundlæggende niveau. Det er fx være danskundervisning med fokus på at stave, skrive og læse eller undervisning i matematik med fokus på at håndtere hverdagsmatematik.

FVU er undervisning i de færdigheder, man bruger hver dag, når man skal læse og formulere sig på skrift, skal lave budget, hjælpe børnene med lektier eller svare på arbejdsmail.

GF 1

GF står for grundforløb. Vores erhvervsuddannelser; eud og eux business er bygget op omkring et grundforløb 1 og grundforløb 2. Grundforløb 1 varer et halvt år.

Man skal starte på grundforløb 1, hvis man kommer direkte fra 9., 10. eller efterskolen. Er det mere end 18 måneder siden man forløb grundskolen/folkeskolen, skal man starte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 har eleven kendte fag som dansk, engelsk og samfundsfag, men eleven introduceres også til nye fag som erhvervsinformatik, virksomhedsøkonomi og afsætning.

Læs mere om grundforløbene på den enkelte uddannelse: eud business og eux business.

GF 2

GF står for grundforløb. Vores erhvervsuddannelser; eud og eux business er bygget op omkring et grundforløb 1 og grundforløb 2. Grundforløb 2 varer et halvt år.

Man skal starte på grundforløb 2, hvis det mere end 18 måneder siden man forløb grundskolen/folkeskolen. Kommer man direkte fra 9., 10. eller efterskolen, skal man starte på grundforløb 1.

På grundforløb 2 har eleven kendte fag som dansk, engelsk og samfundsfag, men eleven introduceres også til nye fag som erhvervsinformatik, virksomhedsøkonomi og afsætning. Eleven har også undervisning i et uddannelsesspecifikt fag, som giver viden og kompetencer rettet mod det hovedforløb, eleven har valgt. Det kan være detail, kontor, handel eller event.

Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve, der markerer afslutningen på det uddannelsesspecifikke fag.

Læs mere om grundforløbene på den enkelte uddannelse: eud business og eux business.

GS eller GSK

GS og GSK står for gymnasial supplering, som er  suppleringskurser for dig, der skal starte på en videregående uddannelse og mangler niveauer for at kunne blive optaget. På TietgenSkolen tilbyder vi gymnasial supplering i matematik A, B og C samt virksomhedsøkonomi B.

Hhx

Hhx står for højere handelseksamen. Hhx er den merkantile studentereksamen, og ligesom alle andre gymnasiale uddannelser er hhx almendannende og studieforberedende. Det, der gør hhx speciel er, at uddannelsen også er erhvervsrettet.

En hhx kan se meget forskellig ud alt efter, hvilken studieretning og hvilke valgfag man vælger. Men et er sikkert, du starter med et tre måneders grundforløb, hvorefter du vælger studieretning.

IGU

IGU står for integrationsgrunduddannelse. Her får deltagerne et elementært kendskab til relevant specifikt fagsprog og lærer at anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om centrale begreber inden  for detail og service. Deltagerne arbejder også med det danske sprogs grammatik samt relevante begreber inden for regning, matematik og forskellige afbildningsformer.

Vil du vide mere kan du kantakt vores virksomhedskonsulent Jeppe Sloth Øbrojsto@tietgen.dk eller på 22 45 62 17.

OBU

OBU står for ordblindeundervisning. På TietgenSkolen tilbyder vi gratis undervisning til alle ordblinde.

Vi tester gratis for ordblindhed. Du kan tilmelde dig en ordblindetest her.

Ordblindhed (eller dysleksi) er en læse-skrivevanskelighed, hvor man har problemer med afkodning af lyd. Det kan give særlige udfordringer med skriftsproget, når man skal læse, skrive og/eller stave.

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse er kompensation fra staten, som gives til virksomheder, der sender en eller flere medarbejdere på AMU-kursus.

For at man som virksomhed kan modtage VEU-godtgørelse skal følgende være overholdt:

  • Medarbejderen skal være ufaglært eller max have en erhvervsuddannelse
  • Virksomheden skal have udgiften til løn til medarbejderen under kurset

I 2022 er taksten for VEU-godtgørelse på 893 kr. pr. dag pr. medarbejder.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning?

Kontakt os

Anja_Engholm_ANJA_web22-removebg-preview
Anja Engholm
Overassistent
Claus_Just_Pedersen_CLPE_web22-removebg-preview
Claus Just Pedersen
Overassistent
Hhx
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Karina Skov Obbekjær
Overassistent
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Lotte Berg Jervelund
Uddannelsessekretær
Line_Johansen_Drost_kontor_eudeux2023-removebg-preview
Line Johansen Drost
Overassistent
Mette_Juulsgaard_kontor_eudeux2023-removebg-preview
Mette Esbjerg Juulsgaard
Overassistent
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Stefanie Banggaard Jensen
Overassistent
Tina-Courdt-Hansen_kontor_eud-eux2023-removebg-preview
Tina Courdt Hansen
Uddannelseskoordinator
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Tina Jensen
Uddannelsessekretær
Anna-Nielsen_kontorelev_eudogeux_200x200-removebg
Anna Nielsen
Kontorelev