Find din næste elev

Ansæt en elev fra TietgenSkolen

Elever er lige så forskellige som alle andre medarbejdere. Fordelen ved eleverne er, at de er klædt på med den nyeste viden inden for deres område, og ser tingene på en ny måde, der kan tilføre din virksomhed et friskt pust.
På TietgenSkolen har vi et mantra: Det skal være let at ansætte elever - og det skal være let at have elever. Derfor er vi også klar til at hjælpe dig med rådgivning og vejledning i forbindelsen med elevansættelser, udarbejdelse af uddannelsesaftaler og meget mere, så det kan blive let for dig at ansætte og uddanne en elev.

Dreng-smilende_eud2022-removebg
Sådan kommer du i gang med at ansætte elever

Ansæt en elev trin for trin

Mange spørgsmål melder sig, når du første gang skal ansætte en elev. Hvilke regler gælder? Hvad kræver det af din virksomhed? Alt dette kan vi hjælpe med at svare på. Vores elevpladskonsulenter kommer gerne forbi og rådgiver dig.
Trin 1: Din virksomhed skal være godkendt arrow

For at kunne ansætte en elev, skal din virksomhed være godkendt som uddannelsessted for den pågældende uddannelse.

Hvordan bliver min virksomhed godkendt?

For at blive godkendt som uddannelsessted, skal du udfylde et godkendelsesskema inden for den uddannelse du vil give eleven.

Forudsætningen for at blive godkendt til at uddanne elever er først og fremmest, at du har en eller flere faglærte eller tillærte personer inden for den ønskede uddannelse i din virksomhed, og at din virksomhed kan oplære eleven i et vist antal funktioner. Derfor vil du i godkendelsesskemaet også blive spurgt om,  hvor mange fuldtidsansatte, der er i din virksomhed, og hvor stort et varesortiment din virksomhed har.

Alle krav til godkendelse fremgår af det godkendelsesskema, du skal udfylde. Men hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af vores elevpladskonsulenter.

Godkendelsesskema

Du finder godkendelsesskemaerne på Uddannelsesnævnets hjemmeside

Godkendelsesskemaet skal udfyldes og sendes til vores elevpladskonsulent Claus Øgendahl på clog@tietgen.dk.

Hvis din virksomhed ikke tidligere har været godkendt til at uddanne elever inden for det merkantile område, eller hvis det er mange år siden, du sidst har haft elever, vil en af vores elevpladskonsulenter komme og besøge din virksomhed til en snak om, hvordan du kan blive godkendt på ny.

Trin 2: Find en elev arrow

Når du er blevet godkendt som uddannelsessted, skal du på jagt efter din nye elev.

Vi kan hjælpe dig med at rekruttere en elev på flere måder:

  1. Du kan annoncere i vores interne jobportal let og gratis ved at maile dit jobopslag.
  2. Vi kan screene vores database over elever, der søger elevplads, og sende dig de relevante elevers CV’er.
  3. Din virksomhed kan besøge os på TietgenSkolen eud & eux for at fortælle vores elever om virksomheden og om indholdet af din elevstilling. Det er vores erfaring, at denne direkte dialog mellem virksomhed og TietgenSkolens elever resulterer i en god forventningsafstemning og dermed også vellykket rekruttering.

Skal vi hjælpe dig med at finde din næste elev? 

Kontakt elevpladskonsulent Søren Holck Skov på shsk@tietgen.dk eller Christel Bjerremann på ciha@tietgen.dk.

Trin 3: Uddannelsesaftale arrow

Når du har fundet en elev, skal I indgå en kontrakt – en såkaldt uddannelsesaftale.

Du kan udfylde og sende uddannelsesaftalen på tre forskellige måder:

  1. Udfyld aftalen digitalt
  2. Scan aftalen med sikker post til sikkerpost@tietgen.dk - og skriv 'land@tietgen.dk' i emnefeltet
  3. Send aftalen med post til TietgenSkolen Elevpladskontor, Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C

Hvad er en uddannelsesaftale?

En uddannelsesaftale er en kontrakt mellem en elev og din virksomhed, hvor du som arbejdsgiver forpligter dig til at lære din elev op i henhold til bekendtgørelsen for uddannelsen.

Det er vigtigt at indsende uddannelsesaftalen, før elevens uddannelse starter. I modsat fald risikerer du, at din virksomhed ikke kan opnå refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) fra uddannelsens starttidspunkt.

En uddannelsesaftale skal indeholde følgende:

  • Uddannelsens navn og speciale
  • Start- og slutdato for uddannelsen
  • Oplysninger om elevløn
  • Oplysninger om skoleophold

Læs mere om uddannelsesaftaler på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Trin 4: Oplæringsansvarlig arrow

Når du ansætter en elev, forpligter din virksomhed sig til at give eleven en grundig uddannelse. Din virksomhed skal udpege en uddannelsesansvarlig, der har det overordnede formelle ansvar for elevens uddannelse. Dernæst skal du også udpege den eller de oplæringsansvarlige, der skal stå for elevens daglige oplæring og vejlede og støtte eleven gennem oplæringen. De oplæringsansvarlige skal enten selv være faglærte eller have relevant erhvervserfaring som beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte uddannelser. Der kan godt være flere oplæringsansvarlige om den enkelte elev.

Kursus til oplæringsansvarlige

Mangler du hjælp eller sparring i forbindelse med oplæringen af elever, afholder vi på vores kursusafdeling et kursus for oplæringsansvarlige. På kurset får du kendskab til forskellige værktøjer, der kan optimere og støtte din oplæring af eleven og styrke graden af fastholdelse.

Spørg os til råds
På TietgenSkolen har vi et helt unik set-up, som er til for at hjælpe virksomheder og elever med at finde hinanden. Vi har et hold af elevpladskonuslenter, som er til for at rådgive og vejlede dig om alt lige fra at blive godkendt som uddannelsessted til elevløn og ansættelsesvilkår. Så hvis du er i tvivl om noget, skal du endelig bare kontakte dem.
Elevpladskontor_2018-removebg